CfB e-prints/samlet liste

Udgivelserne afspejler centrets forskningsindsats og beskriver fx hele procedurer samt en række mellemregninger og forklaringer, som vi normalt ikke får plads til i artikler og via foredrag. Det er meningen, at udgivelserne på længere sigt både kan indeholde tekniske rapporter, dokumentation i bred forstand samt udkomme på engelsk, dansk eller andre sprog.

2012

 • Mahler, R. & Bødker, A. (2012). "Fonologisk tilegnelsesrækkefølge af enkeltstående ordinitale konsonantfonemer på dansk - en longitudinel undersøgelse af et tvillingepar i alderen 1;2.16 - 4;0.5 år". Working papers in Language Acquisition. Center for Child Language e-prints, No. 16. University of Southern Denmark. Læs e-print

 • Juul, T. P. & Terkelsen, J. M. (2012). "Fra afprøvning til test - En undersøgelse af otteårige med og uden SLI’s færdigheder i præteritumbøjning omsat til praksis". Working papers in Language Acquisition. Center for Child Language e-prints, No. 15. University of Southern Denmark. Læs e-print
 • Højen, A. & Bleses, D. (2012). Hvilke tosprogede har problemer med dansk?. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 14. mini ikon: pdf

2011

 • Bleses, D., et al. (2011). Sprogvurderingsmateriale til 3-årige, Inden skolestart og i Børnehaveklassen. Metodisk oversigt. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 13. mini ikon: pdf 

2010

 • Højen, A. & Bleses, D. (2010). Etsprogede og tosprogede med og uden sprogproblemer. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 12. Læs e-print
 • Bleses, D., Højen, A., Jørgensen, R. N., Jensen, K. Ø. & Vach, W. (2010). Sprogvurdering af 3-årige (09) – karakteristika og risikofaktorer. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 10. Læs e-print

2008

 • Krogh, T., Månsson, H. & Bleses, D. (2008). Sprogtilegnelsesperspektivet i faget "Dansk, kultur og kommunikation” efter et år med den nye pædagoguddannelse. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 9. Læs e-print
 • Bleses, D., Jørgensen, R. N., Vach, W. & Jensen, K. Ø. (2008). Beskrivelse af proceduren omkring udvikling af ”Sprogvurderingsmateriale til 3-årige” Sprogvurderingsmateriale udviklet for Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 8. Læs e-print
 • Forrestal, K., Bleses, D., Månsson, H. & Slott, M. (2008). Undersøgelse af logopædisk praksis overfor treårige børn i Danmark. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 7. Læs e-print
 • Kjærbæk Hansen, L. & Rasmussen, S.G. (2008). Computerbaseret udtaletræning til voksne med dansk som fremmedsprog. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 6. Læs e-print

2007

 • Krogh, T., Månsson, H. & Bleses, D. (2007). Kortlægningsundersøgelse af sprogtilegnelsesperspektivet på pædagog- og læreruddannelsen. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 5. Læs e-print
 • Højen, A. (2007). Efter cochlear implant: To sprog eller ét? Working paper, Center for Child Language e-prints, No 4. Læs Efter cochlear implant: To sprog eller ét?

2006

 • Basbøll, H. (2006). Syllabic and morphological structure: what can be learnt from their interaction in Danish? Working paper, Center for Child Language e-prints, No 3Læs Syllabic and morphological structure: what can be learnt from their interaction in Danish?
 • Andersen, C. & Bleses, D. (2006). Conduct of the Danish CDI-DKDH Studies of Children with Hearing Impairment. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 2. Læs Conduct of the Danish CDI-DKDH Studies of Children with Hearing Impairment
 • Andersen, C., Vach, W., Wehberg, S. & Bleses, D. (2006). Conduct of the Danish CDI Studies. Working paper, Center for Child Language e-prints, No 1. Læs Conduct of the Danish CDI studies