Skip to main content

IRS' strategi og strategiudvikling

Arbejdet med SDU's strategi på IRS

IRS har en stærk konstruktion med et engageret netværk af bred faglighed og kompetence

IRS er en stærk og usædvanlig konstruktion med en relativt kort historie - startende i 2007. Vi udgør et netværk af engagerede mennesker, der byder ind med en diversitet af fagligheder og kompetencer, der rækker ud over de traditionelle forskningsmiljøer. Vi dyrker relationerne og skaber plads til inddragelse, lydhørhed og vilje til ændringer. 

IRS har veletablerede forskningsmiljøer, der hjælper spirende forskningsmiljøer på vej

IRS dyrker bæredygtigheden. Det skal forstås sådan, at de veletablerede forskningsmiljøer faciliterer og understøtter nye og spirende forskningsmiljøer, og binder det hele sammen i et netværk. Vi har øje for vigtigheden af at støtte op om lokale behov og kulturudvikling - men også for, at inspiration og samarbejde på et bredere nationalt og internationalt niveau er nødvendigt. 

Læs mere om IRS' strategiske arbejde med forskningsledelse og bæredygtige forskningsmiljøer

IRS har fokus på synlighed samt balance mellem vækst og konsolidering

IRS er et murstensløst institut med vokseværk og mange entreprenante personer, hvilket er særdeles positivt. Det fordrer dog, at vi samtidig fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Vi vil fremadrettet dyrke synligheden både internt og eksternt således, at vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning.

Ansvaret for kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser, samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling - og vilje til ændring. 

Uddrag af IRS' grundfortælling udarbejdet af Institutleder Rikke Leth-Larsen på baggrund af strategidag i januar 2018

 

Strategiudvikling i IRS 

Særlige strategiske fokusområder for IRS i 2022/23

IRS har en strategisk indsats i 2022/2023 for en styrket prioritering af synlige karriereveje og ressourcer til forskere med baggrund i professionsuddannelserne.

I løbet af 2022 vil arbejdsgruppen udgive en samlet rapport med status for sundhedsprofessionelle forskere med professionsbaggrund, deres ansættelse, og muligheder m.m.

Institutforum har som tema i foråret 2022 ”Forskning for alle sundhedsfaglige professioner”.

Forskningsledere vil til strategiseminar i januar 2023 udarbejde anbefalinger for synlige karriereveje og ressourcer til forskere med professionsuddannelser.

Arbejdsgruppen består af:

  • Professor Bibi Hølge-Hazelton
  • Professor Torben Knudsen
  • Viceinstitutleder Malene Roland Pedersen
  • Institutleder Rikke Leth-Larsen

Igangværende

 

 

Særlige strategiske fokusområder i IRS i 2020

  1. Rekruttering og rekrutteringsprocesser 
  2. Karriereudvikling
  3. Finansiering via eksterne midler

 

Særlige strategiske fokusområder for IRS i 2021

Vi implementerer LUS-koncept* som redskab til opfølgning på progression og understøttelse af udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer(link til def. af bæredygtige forskningsmiljøer) i IRS. Deltagere i LUS er koordinerende forskningsledere, forskningsledere, afdelingsledere og institutleder.

LUS koncept og redskaber skal fremme fokus på det vigtigste for at opnå positiv fremadrettet udvikling. Udviklingspunkter skal være realistiske og dreje sig om forskningsmiljøet. Individuel opmærksomhed bliver givet i kontekst af den samlede gruppe. Materialet fra LUS skal kunne danne grundlag for systematisk opsamling, afrapportering til interessenter og strategisk fokusering for hele instituttet.

* LUS - lederudviklingssamtale

Læs mere om LUS

Formålet med forløbet er at skabe en ny og tydelig bevægelse på tværs af IRS, hvor der bliver skabt fokus på de unikke egenskaber og aktiviteter omkring forskning og uddannelse, som hvert af de forskellige sygehuse kan profilere sig på til forskel for andre sygehuse i regionerne under IRS.

 

IRS2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS2023 - i januar 2018 som en del af den nye fortælling om IRS

Grundfortællingen om IRS

Kommunikation

Et af målene for IRS2023 er øget synlighed. Vejen hertil er beskrevet i kommunikations- og kanalstrategier

SDU's strategi

  • Vi skaber værdi for og med samfundet
  • Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke
  • Vi bryder grænsen og former fremtiden

Det ydre pejlemærke er: Kerneopgaverne skal skabe værdi for og med samfundet.

De indre pejlemærker er, at Kerneopgaverne skal karakteriseres af kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed.

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.03.2022