Skip to main content

Grundfortællingen om IRS

Grundfortællingen om IRS

Understøtter forskning i relation til det hele menneske

Institut for Regional Sundhedsforskning – forkortet IRS – understøtter forskning i relation til det hele menneske, det gode liv, og sygdomme, der rammer den brede befolkning. IRS udgør en fælles platform for forskere og undervisere og bygger bro mellem Syddansk Universitet, Region Syddanmark, Region Sjælland, sygehusene og patienten. I IRS arbejder vi med fokus på hele patientforløb på tværs af sektorer, sygehuse og fagdiscipliner. 

Tværgående forskningsfællesskaber skaber synergi

Vi tror på, at tværgående forskningsfællesskaber kan skabe synergi, som kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode.

Stærk konstruktion med engageret netværk af bred faglighed og kompetence

IRS er en stærk og usædvanlig konstruktion med en relativ kort historie (fra 2007). Vi udgør et netværk af engagerede mennesker, der byder ind med en diversitet af fagligheder og kompetencer, der rækker ud over de veletablerede forskningsmiljøer. Vi dyrker relationerne og skaber plads til inddragelse, lydhørhed og vilje til ændringer. 

Veletablerede forskningsmiljøer hjælper spirende forskningsmiljøer på vej

IRS dyrker bæredygtigheden således, at de veletablerede forskningsmiljøer faciliterer og understøtter nye og spirende forskningsmiljøer samt binder det hele sammen i et netværk. Vi har øje for vigtigheden af at støtte op om lokale behov og kulturudvikling, men også at inspiration og samarbejde på et bredere nationalt og internationalt niveau er nødvendigt.

Øget fokus på synlighed samt balance mellem vækst og konsolidering

IRS er et murstensløst institut med vokseværk og mange entreprenante personer, hvilket er særdeles positivt, men samtidig fordrer, at vi fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Vi vil fremadrettet dyrke synligheden både internt og eksternt således, at vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning. Ansvaret for kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling og vilje til ændring.

Vi kan og vil se hele patientforløb samt se det fra forskellige perspektiver

Borgerne i vores samfund er forskellige, og vi har derfor brug for at se patientforløb fra forskellige perspektiver. I IRS knytter vi forskere sammen i en helhed, udnytter synergien i forskellighederne og dyrker det gode vækstmiljø for uventede nyskabelser. Det er instituttets opgave at understøtte dette.

Januar 2018

Citat fra arbejdsdagen på IRS

”IRS skal ikke være en supertanker, men en flåde med mange små skibe, der sejler i nogenlunde samme retning”

SDU’s strategi

Vi skaber værdi for og med samfundet. Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke. Vi bryder grænser og former fremtiden. Som følge af de tre sætninger udgør kvalitet, relevans, bæredygtighed og differentiering de indre pejlemærker for arbejdet med at omsætte strategien til konkrete handlinger.

Se hele SDU's strategi

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.01.2022