Skip to main content

LUS-koncept på IRS

Afholdelse af LUS bliver af IRS’s ledelse opfattet som en vigtig drivkraft for instituttets udvikling. Den enkelte leder får anledning til at få feedback til at udvikle sin egen ledelse. Ledelsesudvikling har betydning for, hvordan ledelse af forskningsgruppen bliver udviklet, og opsamling af input fra LUS på tværs af instituttet giver grundlag for fortsat strategiudvikling for IRS som helhed.

 

Hvad er LUS konceptet?

LUS konceptet er et værktøj til at understøtte udviklingen i den enkelte forskningsenhed og arbejdet med opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer. Værktøjet har fokus på løbende ledelsesudvikling – både udvikling af forskningslederens egen ledelse og på den baggrund udvikling af forskningsenheden samt miljøet i enheden.Med konceptet skabes et rum til konstruktiv feedback, som udgør et kerneelement i denne proces.

 

Formålet med LUS

LUS introduceres og implementeres med det formål at sikre, vi lykkes med at skabe bæredygtige forskningsmiljøer via løbende strategiudvikling.
Det er derfor vigtigt, at LUS er tilpasset og tager udgangspunkt i situationen i det enkelte forskningsmiljø.

Målgruppe og deltagere i LUS processen

LUS konceptet gælder for ledere af forskning på IRS.
Dvs. koordinerende forskningsledere (KFL) og forskningsledere (FL), som står i spidsen for en IRS forskningsenhed.
Samtidig lægger LUS op til, at afdelingsledelser inddrages i den gensidige forventningsafstemning, der afvikles forud for selve LUS samtalen.

Hvornår?

Konceptet rulles ud og implementeres med opstart pr. februar/1. kvartal 2021.

LUS med de enkelte forskningsledere skal planlægges og afvikles lokalt på de enkelte sygehuse så vidt muligt i løbet af februar og marts 2021.

LUS processen

  • IRS sekretariatet orienterer om LUS og tid for afvikling af LUS
  • KFL og FL’ere læser LUS konceptet (vedhæftet)
  • Indledende forventningsafstemning om udviklingstendens og dagsorden for LUS møde
  • KFL booker LUS med FL i kalender
  • LUS afvikles med afsæt i dagsorden aftalt ved den indledende forventningsafstemning
  • KFL sammenfatter alle afholdte LUS med henblik på afrapportering til I-leder
  • Udviklingspunkter opsamles løbende til videre drøftelse i instituttets lederkreds med henblik på fortsat strategiudvikling

 

Du kan læse meget mere om LUS-processen her

Læs mere om LUS-konceptet

Her kan du læse meget mere om tankerne bag og formålet med LUS-konceptet på IRS

Læs om LUS her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 21.01.2022