Skip to main content

Uddannelse - Bachelor, kandidat og ph.d.-niveau

Koordinerende kliniske lektorer

IRS har seks koordinerende kliniske lektorer, der er overordnet ansvarlige for kommunikationen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de sygehusafdelinger, der modtager studerende i kliniske praktikophold og i forskningsophold. 

Sygehus Sønderjylland: Marianne Breddam

Sydvestjysk Sygehus: Per Heden Andersen

Sygehus Lillebælt - Kolding:  Anders Jordy

Sygehus Lillebælt - Vejle: Ejler Ejlersen

Sygehus Lillebælt - Middelfart: Casper Glismann Nim

På tværs af centre : Martin Andersen

Sidst opdateret: 27.02.2023