Skip to main content

Uddannelse - Bachelor, kandidat og ph.d.-niveau

Koordinerende kliniske lektorer

IRS har seks koordinerende kliniske lektorer, der er overordnet ansvarlige for kommunikationen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de sygehusafdelinger, der modtager studerende i kliniske praktikophold og i forskningsophold. 

Sygehus Sønderjylland: Christian Akim Jacobsen
Sydvestjysk Sygehus: Per Heden Andersen
Sygehus Lillebælt - Kolding:  Anders Jordy
Sygehus Lillebælt - Vejle: Ejler Ejlersen
Sygehus Lillebælt - Middelfart: Søren O'Neill
På tværs af centre : Martin Andersen

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 12.05.2022