Skip to main content

Koordinerende kliniske lektorer

IRS har seks koordinerende kliniske lektorer, der er overordnet ansvarlige for kommunikationen mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og de sygehusafdelinger, der modtager studerende i kliniske praktikophold og i forskningsophold. 

Sygehus Sønderjylland: Christian Akim Jacobsen
Sydvestjysk Sygehus: Per Heden Andersen
Sygehus Lillebælt - Kolding:  Anders Jordy
Sygehus Lillebælt - Vejle: Ejler Ejlersen
Sygehus Lillebælt - Middelfart: Søren O'Neill
På tværs af centre : Martin Andersen

Pædagogisk kursus for kliniske lektorer

Kurset henvender sig primært til kliniske lektorer og kommende kliniske lektorer der underviser på medicinstudiet eller er ansvarlige for klinikophold.

Læs mere om kurset her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 09.06.2021