Skip to main content

Udbredelse af viden

Udbredelse af viden i IRS-regi

IRS arbejder med udbredelse af viden ad to veje, som begge bidrager til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet. Effekter af forskning til gavn for samfundet bliver ofte benævnt ‘impact’ og generelt på SDU-SUND som ‘translationel’ forskning.

Denne ene vej handler om formidling af ny viden til det internationale forskningsmiljø – ofte via publikationer og konferencer, at formidle viden på en enkel måde til universitetets interessenter, at gøre viden tilgængelig for universitetets uddannelser, at rådgive ministerielle organer samt at bidrage til udvikling af standarder for klinisk praksis på sygehusene. 

Den anden vej handler om implementering af forskningsresultater i det kliniske arbejde. Med implementering af forskningsresultater forstås adfærd hos klinisk personale og andre praktikere i sundhedsvæsnet, hvor adfærden er baseret på evidens, som IRS’s forskere formidler. Indholdet i forskningsresultatet skal, ud over at blive valideret, formidles og omsættes til konkret praksis.

Implementering er en central opgave på det enkelte sygehus i regionen, og det stiller store krav til samarbejdet mellem hospitalets afdelingsledelse, der styrer driften og forskningslederen, der leder forskningen. For forskningsledelsen er det et centralt omdrejningspunkt at tilrettelægge forskningsprocessen med henblik på implementering som mål - f.eks. med inddragelse af patienter og klinisk personale i hele eller udvalgte dele af forskningsprocessen.

NEWS - IRS' nyhedsbrev

Her kan du se de seneste udgaver af NEWS

Nyhedsbreve

Tilmeld dig NEWS

Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet fra IRS r.

Tilmeld dig her

Nyheder fra IRS

Her kan du se alle nyhederne fra IRS

Se nyhederne her

Sidst opdateret: 16.08.2022