Om iRS- Sydvestjysk Sygehus

Fra 2022 skal Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med SDU og regionen uddanne læger i Esbjerg, hvilket i sig selv er et kvalitetsstempel af centerets forskningshøjde og -kvalitet.  På samme tid vil uddannelsen af læger stille nye krav til centerets forskningsområder, og derfor  vi har udarbejdet en ny og opdateret forskningsstrategi for sygehuset og centeret.

Forskning ved IRS - Sydvestjysk Sygehus varetages af medarbejdere fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Vores ph.d.-studerende, lektorer og professorer er tilknyttet Syddansk Universitet ved Institut for Regional Sundhedsforskning. Til højre kan du finde en liste over vores akademiske medarbejdere og læse om de forskellige veletablerede forskningsenheder- og grupper. 

På Sydvestjysk Sygehus forskes der i henhold til politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark og strategier fastlagt af Forskningsstrategirådet ved Sydvestjysk Sygehus.

Forskningsstrategi for Sydvestjysk Sygehus 2019-2024

IRS - Sydvestjysk Sygehus - Ledelse og kontaktpersoner

Koordinerende forskningsleder Torben Knudsen

Koordinerende forskningsleder og klinisk lektor Torben Knudsen

E-mail: toknudsen@health.sdu.dk

Tlf.: (+45)2162 7219

Øvrige kontaktpersoner Lærke Verver (PÅ BARSEL)

Specialkonsulent, forskning Lærke Verver

E-mail: lverver@health.sdu.dk

Tlf.: (+45) 5136 2750

Øvrige kontaktpersoner Lena Maria Just Carlsen og Anitta Øhlenschlæger Johansen

Specialkonsulent Lena Maria Just Carlsen

AC-fuldmægtig Anitta Øhlenschlæger Johansen

E-mail: svs-forskning@rsyd.dk