IRS - Sydvestjysk Sygehus

IRS - Sydvestjysk Sygehus

Klinisk forskning er et naturligt led i både behandling og pleje - og en væsentlig faktor for at kunne tiltrække og fasthold kvalificerede medarbejdere

Sydvestjysk Sygehus er et af Danmarks største akutsygehuse og egnens største regionale sygehus. Dette giver en forskningsmæssig force i omsætningen af nye forskningsresultater direkte til behandlingspraksis for vore patienter. På Sydvestjysk Sygehus er mange klinikkere derfor også forskere, og de udvikler deres felt via forskning.

Fra 2022 skal Sydvestjysk Sygehus i samarbejde med SDU og regionen uddanne læger i Esbjerg, hvilket i sig selv er et kvalitetsstempel af centerets forskningshøjde og -kvalitet.  På samme tid vil uddannelsen af læger stille nye krav til centerets forskningsområder, og derfor er vi allerede godt i gang med procesarbejdet for en ny forskningsstrategi for sygehuset og centeret. Denne strategi forventes publiceret i slutningen af foråret 2019.

Forskning ved IRS - Sydvestjysk Sygehus varetages af medarbejdere fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Grindsted og Brørup. Vores ph.d.-studerende, lektorer og professorer er tilknyttet Syddansk Universitet ved Institut for Regional Sundhedsforskning. Til højre kan du finde en liste over vores akademiske medarbejdere og læse om de forskellige veletablerede forskningsenheder- og grupper. 

På Sydvestjysk Sygehus forskes der i henhold til politik for Sundhedsforskning i Region Syddanmark og strategier fastlagt af Forskningsstrategirådet ved Sydvestjysk Sygehus.

Se forskningsstrategien for Sydvestjysk Sygehus 2019-2024

 

IRS - Sydvestjysk Sygehus - Ledelse og kontaktpersoner

Koordinerende forskningsleder Torben Knudsen

Koordinerende forskningsleder og klinisk lektor Torben Knudsen

E-mail: toknudsen@health.sdu.dk

Tlf.: (+45)2162 7219

Øvrige kontaktpersoner Lærke Verver

Specialkonsulent, forskning Lærke Verver

E-mail: lverver@health.sdu.dk

Tlf.: (+45) 5136 2750

 

Forskningsenheder

Få et overblik over forskningen i de enkelte forskningsenheder under IRS - Sydvestjysk Sygehus

Læs mere