IRS - Sygehus Lillebælt

IRS - Sygehus Lillebælt

Sygehus Lillebælt - Kolding og Vejle

Forskning for og med patienterne

Forskning er en integreret del af behandlingen og plejen på Sygehus Lillebælt. Forskningen foregår i tæt samarbejde med vores patienter og pårørende og i partnerskab med relevante offentlige og private organisationer i ind- og udland.

Forskningen indenfor alle specialer, fagområder og funktioner, der er repræsenteret på Sygehus Lillebælt, er højt prioriteret og en grundlæggende forudsætning i arbejdet med at fremme patientbehandlingen. Der er fokus på hurtigt implementering af forskningsresultater med henblik på at kunne tilbyde vores patienter den bedste behandling.

 

IRS - Sygehus Lillebælt - Ledelse og kontaktpersoner

Koordinerende forskningsleder Vejle-matriklen Jonna Skov Madsen

Koordinerende forskningsleder og klinisk lektor Jonna Skov Madsen

E-mail: jomadsen@health.sdu.dk

Tlf.: (+45) 7940 6501

Koordinerende forskningsleder for Kolding og Middelfart-matriklen Kim Christian Houlind

Koordinerende forskningsleder og klinisk professor Kim Christian Houlind

E-mail: khoulind@health.sdu.dk

Tlf.: (+45)  7636 7956

Forskningsenheder

Få et overblik over forskningen i de enkelte forskningsenheder under IRS - Sygehus Lillebælt

Læs mere