Skip to main content

Supportfunktioner

Vejledninger om adgang til sundhedsdata til forskning

Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning har udarbejdet to vejledninger om tværinstitutionelt samarbejde vedr. sundhedsdata og brug af patientjournaldata til forskning. FInd dem her:

www.regioner.dk

Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik

Der er nye processer for adgang til Lægemiddeldatabasen hos Danmarks Statistik.

Bliv opdateret her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 04.10.2021