Skip to main content

Rejser og kurser for IRS-ansatte

 

Rejser og kurser for IRS-ansatte

I forhold til udlæg:

SDU er underlagt skattemæssige regler, der gør at kun et dokument, hvor der står reciept, invoice eller kvittering er gyldig dokumentation

I forhold til BroBizz:

er det kun afregningsspecifikationen, der er gyldig dokumentation

I forhold til rejseafregninger:

Når der er tale om en udenlandsrejse, skal der vedhæftes dokumentation i form af en et program, en invitation, en mailkorrespondance eller lign.

Flyrejser (ind- og udland) samt hotelophold (udland) skal bestilles gennem SDU's rejsebureau CWT.

Her finder du CWT

Bestilling af flybilletter, der betales af en SDU-konto (IRS):

Disse skal bestilles gennem CWT og følgende skal oplyses: 

  • Kundenr.: 47051
  • Institut for Regional Sundhedsforskning 
  • EAN nr.: 5798000423008
  • Omkostningssted: 120 
  • Eget navn skal fremgå på fakturaen

Fakturaer sendes elektronisk til Institut for Regional Sundhedsforskning

HR-service, SDU, tilbyder rådgivning og bistand omkring kompetence- og organisationsudvikling samt arrangerer kurser for medarbejdere, herunder Universitetspædagogikum.

HR-service, Organisation & Rekruttering - herunder kurser

IRS-ansatte kan søge midler til kurser, studierejser og refugieophold. 

Læs mere om rejsepuljen, ansøgningsfrister og tildelingskriterier

SDU's formelle krav vedrørende rejse- og repræsentationsbilag er beskrevet på SDUnet. 

Her finder du: SDUnet - Formelle krav vedrørende rejse- og repræsentationsbilag

Sidder du ikke ved en SDU-computer, kan der være problemer med adgang. Du kan eventuelt tilgå siderne ved hjælp af:  https://online.sdu.dk/Citrix/HTML5Web/ eller https://sso.sdu.dk/index.php

Du skal afregne dine rejseudgifter og andre udlæg i zExpense.

 

Inden du går i gang

For at lette dit arbejde, er det en fordel at scanne og gemme relevante dokumenter, inden du går i gang. Sørg for at scanne og gemme dine kvitteringer på udgiftsposten (fx billet) og dokumentation for at udgiften er betalt. Herudover skal du gemme dokumentation for formålet med dine udgifter (fx en mødeindkaldelse, et program, en dagsorden, mailkorrespondance eller lignende).

 

Her finder du zExpense

Du åbner zExpense via dette link: https://myapps.microsoft.com/signin/zExpense/8fc91c82-ac06-4f9a-acb7-377295c24b3b eller ved at trykke på ikonet for zExpense i listen My Apps.

 

Vejledninger til zExpense

På SDUnet kan du finde vejledninger til zExpense under: Økonomi - kørsel - z-Expense - vejledninger

 

Sidder du ikke ved en SDU-computer, kan der være problemer med adgang. Du kan eventuelt tilgå siderne ved hjælp af: https://online.sdu.dk/Citrix/HTML5Web/ eller https://sso.sdu.dk/index.php

 

Oprettelse i zExpense

For at blive oprettet i zExpense skal man kontakte SDU's rejsekontor på tlf. (+45) 6550 2955 eller sende en mail til rejser@sdu.dk
Følgende skal oplyses for at blive oprettet:

  • SDU brugernavn
  • Mail adresse
  • Fulde navn
  • Cpr.nr.
  • Bankkonto (Nemkonto)

 

Kontakt og hjælp til zExpense

Meld gerne problemer og iagttagelser om login, vejledningerne og brugen af systemet ind til:

Gitte Svendsen på e-mail: gisv@sdu.dk
Heidi Bech Hansen på e-mail: hbha@sdu.dk

Syddansk Universitets rejsende er forsikret i overensstemmelse med statens selvforsikringsbestemmelser. Forsikringskort til brug for udlandsrejser kan rekvireres ved henvendelse til rejser@sdu.dk

SDU er ikke dækket af en afbestillingsforsikring


Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 03.12.2021