Skip to main content

Vores Verdensmål

2 - Stop sult

 • Vi arbejder på at mindske madspild ved at lave løbende revidering af bestilling af mad til møder.

3 - Sundhed og trivsel

 • Vi har fokus på fysisk aktivitet i arbejdsdagen. For eksempel ved at lave nakke-øvelser på kontoret, at stå op ved hæve-sænke-borde, tage trappen fremfor elevatoren. For at hjælpe os på vej har vi lavet et "forpligtelsesark" og et "øvelseskatalog", som du kan hente via link.
 • Vi laver sociale arrangementer for at fremme trivslen.
 • Vi har mulighed for at deltage i kurser. Det fremmer trivslen at lære nye ting.
 • Vi deltager i "Tæl skridt" der er er en landsdækkende kampagne, der handler om at få mere bevægelse, socialt samvær og sundere vaner ind i arbejdsdagen.
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde".
 • Vi cykler så vidt muligt mellem Winsløw Parken og Campusvej eller arrangerer fælleskørsel.
 • I vores forskning og undervisning er vores mål at fremme den nære såvel som den globale sundhed - indenfor forebyggelse og behandling.

4 - Kvalitetsuddannelse

 • Vi bidrager med undervisning på sundhedsvidenskabelige uddannelser på bachelor-, kandidat- og ph.d.-niveau.
 • Vi deler succeshistorier fra vores forskningsenheder - også dem, der ikke kommer på forsiden i medierne.

5 - Ligestilling mellem kønnene

 • Institutleder Rikke Leth-Larsen er medlem af Ligestillingsudvalget på Sundhedsvidenskab, og bruger dette i sin daglige ledelse.
 • Der er fokus på ligestilling i vores jobopslag, karriereforløb og lige muligheder.
 • Vi har som arbejdsplads fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid.
 • Vi har den holdning, at alle er lige uanset køn, seksuel orientering, race, social baggrund, religion eller handicap.

6 - Rent vand og sanitet 

 • Vi sørger for at få repareret dryppende vandhaner og løbende toiletter for at undgå vandspild.

7 - Bæredygtig energi

 • Vi slukker for lyset i rum, der ikke er i brug. Når vi slukker for lyset - selv i få sekunder - så sparer vi mere energi, end vi bruger ved at tænde igen (kilde: verdensmaalene.dk).
 • Vi justerer løbende termostaterne på vores kontorer for at mindske energispild.
 • Vi sparer på vandet ved blot at skrabe madrester af uden at skylle, før vi sætter i opvaskemaskinen. Dette optimerer også opvaskemaskinens arbejde.
 • Vi smider ikke velfungerende udstyr ud, men sørger for, at det bliver genbrugt andet steds.
 • Vi afholder virtuelle møder og webinarer med samarbejdspartnere i andre byer og lande, når det er muligt for at spare CO2.

8 - Anstændige jobs og økonomisk vækst

 • Vi støtter og vejleder unge forskere, så de vokser i og med jobbet.
 • Vores arbejdsmiljøgruppe arbejder løbende med at fremme sikkerheden på vores arbejdsplads.
 • Vi har mulighed for at deltage i kurser, som fremmer arbejdsforholdene, og sørger for en fortsat udvikling og dygtiggørelse af personalet.

9 - Industri, innovation og infrastruktur

 • Vi holder os opdaterede om den seneste teknologi og innovation.
 • Vores forskere arbejder med udvikling og forbedring af behandlinger og teknologier i regionerne.
 • Vi har fokus på at øge ansættelse og bedre arbejdsforhold for forskere og administrative medarbejdere.

10 - Mindre ulighed

 • Vi har respekt for hinandens forskelligheder.

11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

 • Vi bruger så vidt muligt offentlig transport til møder og rejser.
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde".
 • Vi har en delebils-ordning på de kliniske institutter til de tilfælde, hvor offentlig transport eller cyklen ikke er en mulighed. Vi kører så vidt muligt sammen.
 • Vi cykler så vidt muligt mellem Winsløw Parken og Campusvej.

12 - Ansvarligt forbrug og produktion

 • Vi udleverer en genanvendelig "mulepose" fremfor plastikposer til materialer og forplejning i forbindelse med møder.
 • Vi sætter postevand på bordet til møder fremfor flaskevand.
 • Vi bruger drikkedunke eller glas fremfor flaskevand.

13 - Klimaindsats

 • Vi bruger så vidt muligt offentlig transport til møder og rejser.
 • Vi afholder virtuelle møder og webinarer med samarbejdspartnere i andre byer og lande, når det er muligt for at spare CO2.
 • Vi deltager i "Vi cykler på arbejde".
 • Vi har en delebils-ordning på de kliniske institutter til de tilfælde, hvor offentlig transport eller cyklen ikke er en mulighed. Vi kører så vidt muligt sammen.
 • Vi udleverer en genanvendelig "mulepose" fremfor plastikposer til materialer og forplejning i forbindelse med møder.
 • Vi sætter postevand på bordet til møder fremfor flaskevand.
 • Vi arbejder på at mindske madspild ved at lave løbende revidering af bestilling af mad til møder.
 • Vi bruger drikkedunke eller glas fremfor flaskevand
 • Den præhospitale forskningsenhed har taget en beslutning om, at prioritere konferencer, kongresser m.m., hvor transport med fly kan undlades

15 - Livet på land

 • Vi sender brugt papir til genbrug.
 • Vi har fokus på at være papirløse, og tænker over, hvad vi printer ud.

16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

 • Vi har som arbejdsplads fokus på fleksibilitet og balance mellem arbejde og fritid.
 • Vi har den holdning, at alle er lige uanset køn, seksuel orientering, race, social baggrund, religion eller handicap.

17 - Partnerskaber for handling

 • Vi samarbejder med andre for at fremme kvaliteten i forskning og uddannelse.
 • Vi bygger stærke partnerskaber mellem sygehuse, regioner, kommuner og SDU.
 • Indenfor de kliniske institutter arbejder vi på stærke partnerskaber mellem de nordiske universiteter.
Verdensmål på SDU

Det er SDU's mål at arbejde seriøst og helhjertet med alle FN's 17 verdensmåls for bæredygtighed

Læs med om FN's verdensmål på SDU

FN's Verdensmål for en bæredygtig udvikling

Verdensmålene blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN topmødet i New York d. 25. september 2015. Målene trådte i kraft ved årsskiftet til 2016, og sætter kurs mod en mere bæredygtig udvikling frem mod 2030

Læs mere om Verdensmålene

Hvad kan du selv gøre?

Det behøver ikke at være svært

Inspiration til handling

Sidst opdateret: 21.07.2022