Skip to main content

Vision

Vi tror på

... at tværgående forskningsfællesskaber skaber synergi, som kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode. 

Vi kan og vil se det hele patientforløb - fra forskellige perspektiver

Borgerne i vores samfund er forskellige, og vi har derfor brug for at se patientforløb fra forskellige perspektiver. I IRS knytter vi forskere sammen i en helhed, udnytter synergien i forskellighederne og dyrker det gode vækstmiljø for uventede nyskabelser.

Det er instituttets - IRS' - opgave at understøtte forskning i regionerne

IRS 2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS 2023 - i januar 2018, som en del af: Grundfortællingen om IRS

Læs: Grundfortællingen om IRS

FN's Verdensmål

Læs mere om, hvordan IRS arbejder med FN's 17 verdensmål

FNs Verdensmål