Skip to main content

Vision

Vi tror på

... at tværgående forskningsfællesskaber skaber synergi, som kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode. 

Vi kan og vil se det hele patientforløb - fra forskellige perspektiver

Borgerne i vores samfund er forskellige, og vi har derfor brug for at se patientforløb fra forskellige perspektiver. I IRS knytter vi forskere sammen i en helhed, udnytter synergien i forskellighederne og dyrker det gode vækstmiljø for uventede nyskabelser.

Det er instituttets - IRS' - opgave at understøtte forskning i regionerne

IRS2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS2023 - i januar 2018, som en del af: Den nye fortælling om IRS

Læs: Den nye fortælling om IRS

FN's Verdensmål

Læs mere om, hvordan IRS arbejder med FN's 17 verdensmål

FNs Verdensmål