Vision

Vi tror på

... at tværgående forskningsfællesskaber skaber synergi, som kommer såvel forskningen som den personcentrerede behandling og pleje til gode. 

Vi kan og vil se det hele patientforløb - fra forskellige perspektiver

Borgerne i vores samfund er forskellige, og vi har derfor brug for at se patientforløb fra forskellige perspektiver. I IRS knytter vi forskere sammen i en helhed, udnytter synergien i forskellighederne og dyrker det gode vækstmiljø for uventede nyskabelser.

Det er instituttets - IRS' - opgave at understøtte forskning i regionerne

IRS2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS2023 - i januar 2018, som en del af: Den nye fortælling om IRS

Læs: Den nye fortælling om IRS

FN's Verdensmål

Læs mere om, hvordan IRS arbejder med FN's 17 verdensmål

FNs Verdensmål