Skip to main content

Politik og strategi

IRS arbejder med SDU's strategi på følgende områder:

IRS har en stærk konstruktion med et engageret netværk af bred faglighed og kompetence

IRS er en stærk og usædvanlig konstruktion med en relativt kort historie - startende i 2007. Vi udgør et netværk af engagerede mennesker, der byder ind med en diversitet af fagligheder og kompetencer, der rækker ud over de traditionelle forskningsmiljøer. Vi dyrker relationerne og skaber plads til til inddragelse, lydhørhed og vilje til ændringer. 

IRS har veletablerede forskningsmiljøer, der hjælper spirende forskningsmiljøer på vej

IRS dyrker bæredygtigheden. Det skal forstås sådan, at de veletablerede forskningsmiljøer faciliterer og understøtter nye og spirende forskningsmiljøer, og binder det hele sammen i et netværk. Vi har øje for vigtigheden af at støtte op om lokale behov og kulturudvikling - men også for, at inspiration og samarbejde på et bredere nationalt og internationalt niveau er nødvendigt. 

Læs mere om IRS' strategiske arbejde med forskningsledelse og bæredygtige forskningsmiljøer

IRS har fokus på synlighed samt balance mellem vækst og konsolidering

IRS er et murstensløst institut med vokseværk og mange entreprenante personer, hvilket er særdeles positivt. Det fordrer dog, at vi samtidig fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Vi vil fremadrettet dyrke synligheden både internt og eksternt således, at vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning. Ansvaret for kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser, samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling - og vilje til ændring. 

Udarbejdet af Institutleder Rikke Leth-Larsen på baggrund af strategidag i januar 2018 

 

IRS2023

Visionen er udarbejdet på strategidag - IRS2023 - i januar 2018 som en del af: Den nye fortælling om IRS

Læs: Den nye fortælling om IRS

Kommunikation

Et af målene for IRS2023 er øget synlighed. Vejen hertil er beskrevet i kommunikations- og kanalstrategier

SDU's strategi

  • Vi skaber værdi for og med samfundet
  • Vi udfolder de mange talenter og fremmer det unikke
  • Vi bryder grænsen og former fremtiden

Det ydre pejlemærke er: Kerneopgaverne skal skabe værdi for og med samfundet.

De indre pejlemærker er, at Kerneopgaverne skal karakteriseres af kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed.