Skip to main content

Nøgletal om ansatte og publikationer

I IRS er der 50 forskningsgrupper med hver sin forskningsgruppeleder og en række ansatte i primært forskningsrelaterede stillinger. Forskningsgrupperne er forankret på 12 forskellige sygehuse i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden.

Publikationer i tidsskrifter med peer review er et fokusområde på IRS. Derfor er vi stolte af, at der i 2020 blev udgivet 740 publikationer med peer review under IRS.

I nedenstående grafer kan du se udviklingen i ansatte, kønsfordelingen og fordelingen af medarbejdertyper i hele IRS. Du kan ligeledes se fordelingen af publikationer på IRS' forskellige enheder, eller du kan dykke ned i de enkelte forskningsenheders nøgletal. 

 

Ansatte på IRS

 

Fordeling af ansatte på IRS

 

Publikationer og BFI-point

 

Ansatte ved forskningsenhederne under IRS fordelt på stilling og køn samt antal af publikationer med peer review

Ansatte på Dansk Gigthospital

 

Publikationer fra Dansk Gigthospital

 

Ansatte på Filadelfia Epilepsihospital

 

Publikationer fra Epilepsihospitalet Filadelfia

 

Ansatte på Holbæk Sygehus

 

Publikationer fra Holbæk Sygehus

 

Ansatte på Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse

 

Publikationer fra Næstved, Ringsted og Slagelse Sygehuse

 

Ansatte på Nykøbing Falster Sygehus

 

Publikationer fra Nykøbing Falster Sygehus

 

Ansatte i Psykiatrien i Region Sjælland

 

Publikationer fra Psykiatrien i Region Sjælland

 

Ansatte i Psykiatrien i Region Syddanmark

 

Publikationer fra Psykiatrien i Region Syddanmark

 

Ansatte på Sydvestjysk Sygehus

 

Publikationer fra Sydvestjysk Sygehus

 

 

Publikationer fra Sygehus Lillebælt

 

Ansatte i Sygehus Sønderjylland

 

Publikationer fra Sønderjylland

 

 

Hvad skal registreres i PURE?

Produkter af forskning, rådgivning, formidling og undervisning skal registreres. Det vil sige artikler, rapporter, konferencebidrag osv. Det samme skal de aktiviteter som du indgår i, i kraft af din ansættelse på SDU.

Læs mere om PURE her

Hvad er BFI-modellen?

BFI er den danske stats metode til performancemåling på alle danske universiteter.

BFI-modellen bruges til at fordele forskningsbasismidler til danske universiteter. Modellen belønner forskning, der bliver publiceret i nationale og internationale anerkendte publiceringskanaler.

Læs mere om BFI-modellen her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 11.06.2021