Skip to main content

Råd, nævn og udvalg

Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) breder sig over de to regioner, Region Syddanmark og Region Sjælland. IRS har derfor ikke et institutråd, som de øvrige institutter under SUND SDU. Dette er med dispensation fra Rektor.

IRS har i stedet for et institutråd et institutforum, hvor alle medarbejdere under IRS har mulighed for at deltage. Det afholdes minimum to gange årligt. Derudover er der IRS Ledergruppen og en administrativ gruppe.

Her finder du datoerne for blandt andet Institutforum

 

Grupper, råd, nævn og udvalg

IRS Ledergruppen består af institutlederen og fast tilknyttede repræsentanter fra hvert af de tilknyttede sygehuse

IRS Ledergruppen

Læs IRS Ledelseskommisorium

IRS er repræsenteret i Ligestillingsudvalget på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor Rikke Leth-Larsen er formand.

Her finder du Ligestillingsudvalget på SUND

IRS deltager desuden i forskningspuljenævnet i regionerne, hvor der uddeles midler til forskning. Rikke Leth-Larsen er formand for de tværfaglige puljer 1-3 i Region Syddanmark.

Her finder du Region Syddanmarks forskningspulje

Her finder du Region Syddanmark og Region Sjællands Fælles Forskningspulje

Her finder du Den Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond for Region Sjælland


IRS arbejder strategisk med udvikling af forskning, og det betyder blandt andet deltagelse i forskningsråd i flere sammenhænge

Det regionale strategiske forskningsråd i Region Syddanmark

Institutleder Rikke Leth-Larsen og repræsentanter fra samtlige sygehuse sidder med i Det regionale strategiske forskningsråd i Region Syddanmark. 

Læs mere

Lokale forskningsråd

Institutleder Rikke Leth-Larsen sidder desuden fast med i forskningsråd ved både Sydvestjysk Sygehus, Sygehus Sønderjylland og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse

OUH's forskningsråd

IRS er repræsenteret i OUH's Forskningsråd af institutleder Rikke Leth-Larsen

 

IRS er repræsenteret i følgende råd og styregrupper af institutleder Rikke Leth-Larsen:

Styregruppe for OPEN

Styregruppe for GCP-enheden

Styregruppe for BRIDGE

Strategirådet for psykiatrisk forskning - Region Syddanmark

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 22.12.2021