Skip to main content

IRS Ledergruppe

Ledergruppe

Administrativt

Ledelseskommissorium for IRS Ledergruppe og IRS Ledergruppemøder

Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) ledes af en institutleder. Institutleder og IRS Ledergruppen
sikrer, på mandat fra dekan fra det Sundhedsvidenskabelige fakultet og respektive sygehusdirektioner,
at instituttet 
understøtter forskning og uddannelse på regionale sygehuse/enheder primært i Region
Syddanmark og Region 
Sjælland.

Formål med ledelseskommissoriet
1. at beskrive forventningen til IRS Ledergruppens funktion, involvering og indflydelse
2. at beskrive formål og forventning med IRS-Ledergruppemøderne

Du kan læse hele ledelseskommissoriet for IRS her