Skip to main content

Historien bag IRS

Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) er opstartet i forbindelse med strukturreformen og oprettelsen af regionerne for at sikre de nødvendige rammer for sundhedsforskningen, men også for at justere og tilpasse de eksisterende samarbejder til den ny Universitetslov fra 2005. Samarbejdet sker for Regionen gennem Institut for Regional Sundhedsforskning og Syddansk Sundhedsvidenskabeligt Forskningsforum.

Institut for Regional Sundhedsforskning siden 2007

Instituttet startede i 2007 med cirka 25 ansatte i Region Syddanmark. Siden januar 2007 har IRS oplevet en betragtelig vækst. I 2009 kom også regionssygehuse i Region Sjælland ind under IRS, og i dag tæller IRS omkring 280 ansatte. Forskergrupperne vokser, og indeholder i stigende grad seniorforskere. Frem til 2014 er der indskrevet 16-18 ph.d.-studerende pr. år. Der er lige nu 88 ph.d.-studerende.

Antallet er peer reviewed publikationer er steget fra 180 i 2009 og 345 i 2013 til 445 i 2016. 

I perioden fra 2007-2014 var der i IRS fokus på at få ansat flere forskere og ph.d.-studerende samt få publiceret mere. I perioden 2015-2020 er fokus at sikre kvaliteten - uden at nedsætte væksten. 

Høj og bred faglighed i IRS

Det forskningsaktive personale i IRS dækker spektret mellem ph.d.-studerende og professorer. Samtidig dækker IRS en bred vifte af fagligheder som både læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.fl. IRS har også tilknyttet studerende, adjungerede professorer og gæsteforskere. 

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 03.03.2022