Skip to main content

Tværfagligt forskningssamarbejde hos IRS

Tværfagligt forskningssamarbejde hos IRS

skaber resultater for astmapatienter

Patienter med astma, der på trods af medicin stadig har symptomer, forsøges nu hjulpet med fysioterapi via et forskningsprojekt i IRS-regi.

Undersøger erfaringer fra udlandet

Fremgangsmåden med fysioterapi har hidtil kun været testet i udlandet, men er nu via IRS en del af et tværfagligt forskningsprojekt mellem sygeplejersker, læger og fysioterapeuter i Danmark.

I midten af projektet står ph.d.-studerende og fysioterapeut Karen Hjerrild Andreasson og klinisk lektor og overlæge Uffe Bødtger fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse i Region Sjælland.

“Uffe har i ambulatoriet oplevet patienter med ukontrolleret astma, dvs. patienter, der trods relevant medicin stadig oplever uacceptable symptomer som åndenød eller hoste. Fysioterapi bruges enkelte steder i udlandet til at hjælpe denne type patienter, og det er her, at jeg kommer ind,” fortæller Karen Hjerrild Andreasson, der blev så inspireret af de udenlandske erfaringer, at hun valgte at fokusere på emnet i sin ph.d.-afhandling.

Uffe Bødtger og Karen Hjerrild Andreasson

Fremgangsmåden med fysioterapi har hidtil kun været testet i udlandet, men er nu en del af et tværfagligt forskningsprojekt mellem sygeplejersker, læger og fysioterapeuter via IRS i Danmark

Karen Hjerrild Andreasson arbejder tæt sammen med Uffe Bødtger i projektet, der i dag involverer personale og patienter fra
flere sygehuse; præcis som IRS lægger op til i tilgangen til forskningen.

IRS-samarbejde sikrer stort patientgrundlag og inddragelse af flere faggrupper

Med det tværsektorielle samarbejde er det muligt at trække på bred faglig viden og relevante patientgrupper, så det er muligt at teste metoden. Ifølge Karen Hjerrild Andreasson går den fysioterapeutiske metode ud på, at patienter modificerer vejrtrækningsmåden for at forhindre, at åndenød optræder.

For at skabe et dækkende datagrundlag for projektets resultater er det nødvendigt at inddrage flere sygehuse, personale og patienter. Målet er at få 220 deltagere/patienter igennem projektet, og både Næstved Sygehus, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Silkeborg, Odense Universitetshospital, Hvidovre Hospital og Bispebjerg Hospital er tilknyttet projektet.

“Projektet kunne ikke lade sig gøre uden samarbejdet via IRS, og det er super vigtigt, at metoden afprøves i det rigtige miljø, for at vi får brugbare data. Dét, at vi involverer flere hospitaler og i alle fem regioner, gør, at vi får et bredere billede og et stærkere resultat,” siger Karen Hjerrild Andreasson.

Uffe Bødtger og Karen Hjerrild Andreasson