Skip to main content

Om instituttet

Netværket IRS

IRS kan bedst forstås som et netværk bestående af knap 300 forskere i over 50 forskningsgrupper med hver sin forskningsgruppeleder. Forskningsgrupperne er forankret på 12 forskellige sygehuse i Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Specialerne for hvert sygehus er overordnet koordineret af Sundhedsstyrelsen og Regioner. De valgte placeringer af specialerne indebærer en fordeling geografisk med bestemte specialer og faggrupper på hvert sygehus og dermed bestemte forskningsområder. 

For størstedelen af sygehusene er der udpeget koordinerende forskningsledere, der i instituttets ledelsesgruppe kobler og koordinerer aktiviteter på det enkelte sygehus sammen med forskningslederne og på tværs af sygehuse. 

Instituttets drift består i at understøtte universitetets hovedopgaver for både den enkelte ansatte forsker, forskningsenhederne, forskningsledelserne samt fakultetet og universitet som den overordnede organisation

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 15.12.2021