Om instituttet

Om instituttet

IRS er tilknyttet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

IRS, Region Syddanmark og Region Sjælland har fokus på at styrke samarbejdet for at skabe de bedste vilkår for forskning og uddannelse

 

Om IRS

Antal ansatte
FN's Verdensmål

IRS arbejder med FN's Verdensmål.

Her finder du eksempler på indsatser

Hvem forsker ved IRS?
  • Medarbejdere på regionssygehuse, privathospitaler og i psykiatrien i Region Syddanmark og Region Sjælland forsker
  • De fleste er ansat i kombinationsstillinger, hvor klinik og forskning går hånd i hånd
  • Det forskningsaktive personale dækker faggrupper som: Læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter, kiropraktorer, farmaceuter m.fl.
  • Forskerne har en uddannelse på minimum kandidatniveau i spektret fra ph.d.-studerende til professorer
Hvad får du som en del af IRS?

Forskning

IRS yder sparring på forskningsprocesser, forskningspolitik og konkrete projekter.

 

Forskningsinfrastruktur

IRS tilbyder Syddansk Universitets forskningsinfrastruktur til understøttelse af forskning og uddannelse i tæt samarbejde med blandt andre: OPEN, RIO, Syddansk Forskerstøtte, biblioteket, Fællessekretariatet for KI og IRS, Region Syddanmark og Region Sjælland.

 

Uddannelse

IRS er involveret i uddannelser på bachelor-, kandidat og ph.d.-niveau for studerende fra SDU. IRS er blandt andet en aktiv del af den nye kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

 

Samarbejde

IRS facilitere og formaliserer samarbejde på tværs af forskningsenheder, institutter og centre – regionalt, nationalt og internationalt. Vi har et stærkt forsknings- og uddannelsesfællesskab med arrangementer og netværksdannelse – for eksempel Institutforum både for alle IRS-ansatte, men også målrettet ph.d. og postdoc – samt tiltrædelsesseminarer og ph.d.-forsvar.

 

Kommunikation og synlighed

IRS tilbyder kommunikation og synlighed ind- og udadtil via fx newsletter på mail (link til nyhed om nyhedsbrevet), hjemmesiden, PURE/Find Researcher og sociale medier.

 

Karriereplanlægning og rekruttering

IRS hjælper i forhold til karriereplanlægning og rekruttering.

 

Kurser

IRS og SDU tilbyder en række kurser. Derudover har instituttet en kursus- og rejsepulje, som kan søges.

 

Administrativt

Fællessekretariatet ved IRS varetager administrative opgaver i forhold til økonomi, HR, ansættelser m.m.
Årshjul IRS

Et overblik over årets gang ved IRS. Revideret september 2018

Årshjul IRS

Bæredygtige forskningsmiljøer
Bæredygtige forskningsmiljøer

IRS' strategiske arbejde med forskningsledelse

Sydvestjysk Sygehus
Eksempler på forskning
"Det skal fungere i jeres hverdag"

Til afdelingsmøde på Ortopædkirurgisk afdeling med forskning på dagsordenen

IRS Brochurer
IRS Brochure

Om IRS, instituttets organisering og arbejde i PDF-format til download

Uffe Bødtger og Karen Hjerrild Andreasson
Eksempler på forskning
Tværfaglig forskning afhjælper astma

I et forskningsprojekt i IRS-regi bruger de fysioterapi til at afhjælpe astma

Mennesker
Antal ansatte

Antal ansatte og ph.d.-studerende, samt overblik over fordeling

Klinisk professor Christian Backer Mogensen
Eksempler på forskning
Forskningsprojekter viser flere sider af samme sag

"På forkant" sikrer synergi, helhedssyn og nye indsigter