Skip to main content
IRS - Strategiseminar

Strategiseminar for forskningsledere og professorer ved IRS

Forskningslederne ved Institut for Regional Sundhedsforskning tog på strategiseminar d. 4. og 5. februar for at få redskaber til arbejdet som forskningsledere.

Af Nana Olejank Hansen, 11-02-2019

Formålet med strategiseminaret var at omsætte regionernes strategi til IRS-hverdagen samt klæde forskningslederne bedre på som ledere. Til at facilitere og styre slagets gang var to konsulenter fra HR-udvikling med.

IRS strategiseminar 2019 - faglige oplæg

Seminaret fandt sted i hyggelige rammer i Svanninge Bjerge, SDU’s forskningsstation i Fåborg. På ægte spejdermanér blev deltagerne indkvarteret på værelserne. Og som gode spejdere hjalp alle til med de forskellige praktiske opgaver. Dette skabte grobund for at netværke på tværs; Snakken gik livligt i køkkenet, nye muligheder for forskning på tværs blev opdaget over morgenkaffen og ledererfaringer udvekslet under de faglige diskussioner.

Ud over at få redskaber til at implementere strategier, fik forskningslederne også øjnene op for hinanden og for mulighederne for samarbejde på tværs af geografi, specialer og fagligheder – med patienten i fokus.

Strategiseminar 2019 - god mulighed for at netværke

Arbejdet med strategi- og lederudvikling stopper ikke her. Konsulenterne samler op, og emnet kommer på næste ledermøde. Herefter er der mulighed for at arbejde videre på IRS Institutforum i april.

Se programmet for seminaret

Resume af notatet fra IRS-strategiseminaret

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 11.02.2019