Skip to main content
Strategiseminar

Program og tilmelding til IRS Strategiseminar for forskningsledere

”Fra forskningsspørgsmål til implementering - Forskningslederens rolle, rammer og vilkår”

Tid og sted:

24. og 25. februar 2020

Svanninge Bjerge
Odensevej 160 A
5600 Faaborg

Inkl. overnatningsmulighed

Formål:

At samle forskningsledere i IRS og drøfte forventninger til og rammer/vilkår for forskningslederens rolle. Udgangspunktet for drøftelserne vil være det igangværende projekt: ”bæredygtige forskningsmiljøer”, som indeholder alle aspekter af forventninger til en forskningsleder og forskningsmiljøet.

Facilitatorer:

Carsten Salling, chefkonsulent v/SDU – HR, Organisation og Rekruttering

Martin Karstoft, organisationskonsulent v/SDU – HR, Organisation og Rekruttering

Tilmelding:

Bindende tilmelding af hensyn til forplejning og overnatningsmuligheder.

Tilmelding senest d. mandag d. 17. februar 2020 via dette tilmeldingslink

Praktisk information:

Da Svanninge Bjerge er SDU’s forskningsstation og ikke et konferencested og hotel, gør vi opmærksom på, at seminaret vil blive afholdt på ’spejdermanér’. Dvs. vi løfter i flok og er fælles om praktiske opgaver ift. klargøring og afrydning af diverse forplejning og oprydning undervejs i forløbet. Plan for praktiske opgaver inkl. inddeling i grupper udleveres på seminaret.

Program:

Dag 1 - mandag den 24. februar

12.00-12.30: Ankomst og indlogering/sandwich

12.30-12.45: Velkomst og introduktion af formål, program og deltagere

ved Rikke Leth-Larsen, institutleder

12.45-13.15: Status for projekt: "Bæredygtige forskningsmiljøer

ved Rikke Leth-Larsen, institutleder

Erfaring med understøttelse af proces ved Lars Skadhauge, Arbejdsmedicin, SVS

13.15-13.30: Fra forskningsspørgsmål til implementering 

ved Carsten Salling og Martin Karstoft

Når praksis er forbedret, og forbedring er sket baseret på forskning, hvilke trin/delprocesser er så gået forud dels i forskningsprocessen og dels i den organisatoriske forankring af resultaterne i den kliniske praksis?

13.30-14.00: Erfarede barrierer med henblik på implementering

ved Carsten Salling og Martin Karstoft

Oplæg v/Klinisk professor og forskningsleder Karina Dahl Steffensen, Center for Fællesbeslutningstagning, SLB Vejle

Oplæg v/Klinisk professor og forskningsleder Torben Plesner, Hæmatologi, SLB Vejle

14.00-14.30: Pause med forplejning samt mulighed for kort gåtur

14.30-.14.45: Introduktion til erfaringsudveksling i grupper

ved Carsten Salling og Martin Karstoft

14.45-16.15: Erfaringsudveksling ud fra selvvalgt fokus (nærmere info er står i fremsendt materiale)

I grupper baseret på forskningsfællesskab

16.15-16.45: Fælles opsamling: udvikling af egen praksis, hvad tager jeg med?

Kort orientering om opfølgning og brug af resultater fremadrettet

16.45-17.00: Kort pause

17.00-18.00: Søgning af eksterne midler 

ved Helen Korsgaard og Marlene Elnegaard, Syddansk Forskerstøtte, SDU

Hvordan kan Syddansk Forskerstøtte bidrage undervejs i processen?

18.00-18.30: Fælles perspektivering

Deltagernes input og ideer til fortsat udvikling af bæredygtige forskningsmiljøer

19.00-20.00: Spisning

20.00-21.00: Det kreative sidste øjeblik før deadline

Oplæg og indslag ved pianist Michael Salling

Dag 2 - tirsdag den 25. februar

07.30-08.00: Forberedelse af fælles morgenbord

08.00-08.30: Morgenmad

Ankomst af gæster - afdelingsledelser

08.45-11.30: Samspillet mellem den generelle ledelse af sygehus og ledelse af forskningen

ved Carsten Salling

Oplæg ved Allan Thimsen, ledende overlæge v/Neurologisk Afd., SVS

Oplæg ved Afdelingsledelse, SHS – Navn og afdeling følger

Oplæg ved Rikke Bagge Skou, oversygeplejerske, Rygcenter Syddanmark, SLB

Paneldebat

11.30-12.00: Opsamling og perspektivering i forhold til IRS strategi

ved Rikke Leth-Larsen, Institutleder

12.00: Afslutning seminar og udlevering af madpakker "to go"

 

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 27.01.2020