Skip to main content
Bedste Hovedvejleder

IRS kalder alle ph.d.-studerende: Indstil din hovedvejleder til prisen "Bedste IRS Hovedvejleder"

Ved efterårets institutforum vil vi igen i år fejre seniorforskernes ambitioner om at hjælpe næste generation af forskere på vej – nemlig hovedvejlederne for ph.d.-studerende. Og hvem er bedst til at pege på de gode hovedvejledere end dem, der er afhængig af denne vejledning – de ph.d.-studerende selv.

Alle ph.d.-studerende i IRS opfordres til at indstille jeres hovedvejleder, såfremt I synes, at vedkommende har fortjent hæder.

Indstillingskomite

Et lille udvalg af ph.d.-studerende og en seniorforsker vurderer blandt indstillingerne og vælger en vinder (en hovedvejleder) af et rejselegat på 5000 kr. Prisen uddeles til vores Institutforum d. 29. oktober 2019.

Kriterierne for deltagelse i konkurrencen

  • Indstilleren skal være indskrevet som ph.d.-studerende ved IRS, SUND, Syddansk Universitet
  • Kun hovedvejleder kan indstilles til prisen
  • Kun en indstilling pr. hovedvejleder

Indstillingen

Indstillingen foregår via denne skabelon og sendes retur til sterp@health.sdu.dk senest mandag d. 10. oktober 2019.

Skabelon til indstilling til Bedste IRS-Hovedvejleder

Vurdering af indstillinger

De indkomne indstillinger vurderes på en skala fra 1-10.

Der lægges vægt på, om der i indstillingen er argumenteret klart for:

  • Hvad, der gør den indstillede til en god vejleder samt
  • om denne vejleder gør noget ekstraordinært i forhold til andre gode vejledere

  

NB – Denne info er sendt direkte til alle ph.d.-studerende i IRS i uge 38.

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 25.09.2019