Skip to main content
Ph.d. - postdoc - adjunkt

Open Space workshops for ph.d.-studerende, postdoc og adjunkter ved IRS

IRS lancerer i efteråret 2021 to nye virtuelle workshops under temaet ”Styrk dit forskningsmiljø". Datoerne er den 15. november og den 2. december, og temaerne er henholdsvis "Arbejdsmiljø" og "Samarbejdsrelationer"

Så er der nye arrangementer målrettet netop dig, der er ph.d.-studerende, postdoc eller adjunkt ved IRS. 

IRS lancerer i efteråret 2021 to nye virtuelle workshops under temaet ”Styrk dit forskningsmiljø”. Der er tale om to workshops á to timer, som foregår om formiddagen og afvikles virtuelt.

Styrk dit forskningsmiljø

Genkender du disse udfordringer i din egen hverdag som forsker?

  • Måske oplever du, at det er ensomt at være forsker i et sundhedsvæsen, hvor ikke alle er så optaget af forskning som dig? 
  • Måske mangler du motivation og anerkendelse fra dine ledere og kollegaer? 
  • Måske har du gode erfaringer med, hvordan forskeres arbejdsmiljø kan styrkes. 

SÅ meld dig til IRS´ to Open Space workshops i efteråret.

Open Space er en metode, hvor deltagerne er aktive i udvælgelse af et felts problemområder og kommer med forslag til løsninger. På de to workshops arbejder vi med forskeres arbejdsmiljø og trivsel. Begge workshops faciliteres af psykolog og organisationskonsulent Martin Karstoft.

De to Open Space workshops er en del af et forskningsprojekt, hvor formålet er at undersøge, hvilke initiativer forskere vurderer kan understøtte deres arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer - samt styrke trivsel som forsker med tilknytning til IRS. Inden hver workshop vil deltagerne få mulighed for at melde problemstillinger eller undertemaer ind, som de gerne vil drøfte i break-out rooms.

Undersøgelsen har et participatorisk design gennem Open Space metoden.

Information og samtykkeerklæring linkes der til her: 

Information 

Samtykkeerklæring

Tid og indhold

En workshop varer 2 timer og gennemføres online.

Den første workshop vil omhandle arbejdsmiljø og den anden samarbejdsrelationer. Der vil blive lagt vægt på ”Hvad er problemet”, og ”Hvad skal der til for at løse de identificerede problemer?”. Baseret på de emner, der kommer frem under hhv. arbejdsmiljø og samarbejdsrelationer, vil deltagerne blive inddelt i selvvalgte break-out rooms.

I grupperne diskuterer gruppemedlemmerne, hvad de finder mest vigtigt for et godt arbejdsmiljø og trivsel - og sammen udvikles idéer til, hvordan vi efterfølgende kan afprøve forslag. 

Workshop 1 - Arbejdsmiljø: Mandag d. 15. november kl. 09.00-11.00 - Tilmeld dig workshop 1

Workshop 2 – Samarbejdsrelationer: Torsdag d. 2. december kl. 09.00-11.00 - Tilmeld dig workshop 2

 

Spørgsmål og kommentarer

Har I spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, så kontakt gerne  Janet Jensen & Ditte Høgsgaard

Vil du vide mere om de to workshops?

De to workshops er målrettet dig, der er ph.d.-studerende, postdoc eller adjunkt ved IRS

Læs mere og tilmeld dig

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 14.09.2021