Skip to main content

IRS Temadag for Ph.d. og Postdocs Efterår 2020 - Nu som virtuelt temamøde og med opdateret program

Tema: Bryd igennem barrieren – krisehåndtering som yngre forsker

Dato:

Onsdag d. 25. november 2020
Kl. 09.00 - 11.00

Mødested:

Virtuelt via Zoom – Møderum 627 0687 0773

 

Tema: Bryd igennem barrieren – krisehåndtering som yngre forsker

Både som ph.d.-studerende og som postdoc forventes selvstændighed og en stejl læringskurve - omdrejningspunktet er et tidsbegrænset forskningsprojekt.
Forud laves altid en forskningsplan, men ofte opstår der uforudsete problemer, der tvinger til afvigelser eller tidsforlængelser i forhold til den oprindelige plan.
Hvad er typen af forhindringer/barrierer/udfordringer, der typisk kan opstå, og hvordan håndteres det? Kan det vendes til nye muligheder?

Formiddagen vil fokusere på det projektorienterede, det personlige, og hvad fællesskabet/samarbejdet betyder. Herunder berører vi, hvad der er vigtigt for vejleder og ph.d.-studerende/postdoc at være obs på? Og hvad skal man være opmærksom på, hvis man er ved at være overbelastet, eller hvis man får øje på, at en kollega er på vej ud over kanten?

Forberedelse: Deltagerne bedes forberede en case med eksempel på en personlig udfordring eller barriere oplevet i eget ph.d. projekt. 

Tilmeld dig senest d. 24. november 2020.

 

Dagens program

Du kan hente programmet her

 

Tilmelding senest onsdag d. 24. november 2020.

 

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 23.11.2020