Skip to main content
Navne

IRS-projekt er udvalgt til "Et sundere Syddanmark"

Klinisk professor Christian Backer Mogensens projekt: "På forkant" er udvalgt som et af de fem projekter, der deltager i Citizen Science-projektet "Et sundere Syddanmark"

Af Nana Olejank Hansen, IRS, 31-01-2019

"Et sundere Syddanmark" er et Citizen Science-projekt, hvor borgerne i Region Syddanmark er med til at udvælge hvilket forskningsprojekt, der skal støttes økonomisk. Efter sommerferien præsenteres de fem projekter på TV2/Fyn og TV2 Syd, og selve konkurrencen går i gang.

De deltagende projekter - herunder Christian Backer Mogensens projekt "På forkant" - er udvalgt blandt ti projekter. Christian Backer Mogensen projekt har som mål at forbedre samarbejdet omkring og med de ældre borgere på plejehjem og deres pårørende for dermed at sikre bedre og mere sammenhængende forløb. Projektet er både tværfagligt og tværsektorielt, og erfaringerne fra projektets første del, skal bruges til at afprøve og tilpasse en række tiltag til forbedring.

"På forkant" er et samarbejde mellem mange forskere i og udenfor IRS, og det udvalgte projekt til "Et sundere Syddanmark" er en del heraf. 


Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 31.01.2019