Skip to main content
Forskerstøtte

Arbejder du med patientjournaldata i din forskning?

Så husk, at Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning har udarbejdet vejledninger vedrørende samarbejde mellem regioner og universiteter for brug af patientjournaldata til forskning

Vejledningerne kan du finde til download på www.regioner.dk

Spørgsmål til indholdet i vejledningen kan i første omgang rettes til kontaktpersonen på det lokale sygehus vedrørende intern anmeldelsespligt og dernæst til Informationssikkerhed i Regionshuset.

Begge dele fremgår på intranettet for Region Syddanmark

Vi har også oprettet et  link til vejledningerne under ”Kom godt i gang” - Supportfunktioner

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 25.09.2020