Skip to main content
Arbejdsmiljø - APV

APV og trivselsmåling 2018

Husk at svare på APV og trivselsmåling senest 30. oktober 2018

Af IRS, Nana Olejank Hansen, 26-10-2018

Hvem skal svare?

De medarbejdere, der skal deltage i undersøgelsen, har modtaget en invitationsmail fra Rambøll på vegne af rektor. Undersøgelsen gennemføres for medarbejdere på SDU med rimelig tilknytning til det daglige arbejdsmiljø (ansættelse mere end én dag om ugen og anciennitet over tre måneder). Det er altså ikke alle medarbejdere under IRS, som skal deltage. 
 

Hvorfor er det vigtigt at svare på APV og trivselsmåling?

  • God trivsel og godt arbejdsmiljø er forudsætninger for, at samarbejdet på en vidensdrevet arbejdsplads kan fungere   
  • Besvarelsen er vigtig viden, både når respondenten er 1) tilfreds med forholdene, 2) utilfreds med forholdene, og når respondenten er 3) tilfreds, men alligevel har nogle forslag til, hvordan det kan blive endnu bedre 
  • Alle tilbagemeldingerne bidrager til at sikre et ordentligt overblik og en ordentlig indsigt i arbejdsmiljøet og trivslen 
  • Mange og ærlige besvarelser giver et videngrundlag for den medarbejdervalgte arbejdsmiljørepræsentant til at kunne løfte de rigtige arbejdsmiljøopgaver i den rigtige retning og til det rigtige niveau

Hvor kan jeg læse mere?

På SDUnet finder du yderligere oplysninger om APV og Trivselsmåling 2018

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Redaktionen afsluttet: 26.10.2018