Skip to main content

Peer review besøg

Målet er at lave en profil, som kan hjælpe til at differentiere og målrette formidling til forskellige interessenter - både som institut og som sygehus.  Derfor har vi på IRS igangsat et udviklingsforløb, hvor hvert sygehus udvikler en tydelig profil for sygehusets samlede forskningsmiljø. Arbejdet med at udvikle en klar profil bliver baseret på en traditionel peer review tilgang. 

Peer reviewet foregår som et to-timers digitalt møde, hvor værten er den koordinerende forskningsleder for det pågældende sygehus. Til mødet vil koordinerende forskningsledere fra to andre sygehuse samt institutlederen give feedback på og diskutere den forskningsprofil, som værten for besøget har forberedt.

Formålet ved udviklingsforløbet er at skabe fokus på de unikke egenskaber og aktiviteter omkring kerneopgaverne forskning og uddannelse, som sygehusene kan profilere sig på.

Det fremadrettede arbejde

Efter mødet skriver institutlederen en rapport, som værten kommenterer på og går i dialog om, indtil profilen er klar.

Det er planen, at når alle hospitaler har været igennem besøgsrunden, så sammenfatter institutlederen profilerne og fremlægger for den samlede ledelsesgruppe.

Resultatet bliver også fremlagt for fakultetsledelsen.Profilerne udvikler sig løbende over tid og opdateres i takt hermed.

Sidst opdateret: 20.10.2022