Skip to main content

Mission, vision og strategi

IRS er et murstensløst klinisk institut med vokseværk og mange entreprenante personer, hvilket er særdeles positivt. Det fordrer dog, at vi samtidig fremadrettet skal have et øget fokus på balancen mellem vækst og konsolidering. Vi vil fremadrettet dyrke synligheden både internt og eksternt således, at vi i højere grad kan udnytte potentialet for diversitet i vores forskning.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med synlighed

Ansvaret for kvalitet, relevans, differentiering og bæredygtighed ligger både hos den enkelte forsker og underviser, samt på et overordnet organisatorisk plan. Vi ønsker, at IRS er et institut, som man med stolthed hører til og refererer til både nationalt og internationalt. Hos IRS er der kort vej til handling - og vilje til ændring. 

Læs hele IRS’s grundfortælling her

IRS ønsker at bidrage til at forbedre menneskets sundhed gennem forskning i relation til det hele menneske.

IRS har en vision om, at alle forskningsmiljøer på de enkelte hospitaler er bæredygtige. Bæredygtige forskningsmiljøer arbejder målrettet og balanceret ud fra en række strategiske faktorer under de givne betingelser på det enkelte hospital.

Visionen bliver realiseret ved, at den lokale forskningsledelse på hospitalerne udvikler strategier, mål og handlinger ud fra en vurdering af de givne betingelser og en realistisk udviklingstendens. En udviklingstendens kan være: vækst, gennembrud, stabilitet eller (gen)etablering.

Du kan læse mere om arbejdet med de bæredygtige forskningsmiljøer her

IRS baseres på to former for strategi: Patientorienteret og ressourcebaseret.

Som universitet er store dele af instituttets strategi eksternt påført gennem universitetsloven. Udvikling af hovedopgaverne forskning, undervisning og arbejdet med udbredelse af viden bliver opfattet som patientorienteret strategi. Den ressourcebaserede strategiudvikling understøtter den patientorienterede strategiudvikling.

Patientorienteret strategi

Forskningsstrategier bliver udviklet af regionen og på de enkelte sygehuse. Undervisningsstrategier bliver primært udviklet via fakultetets uddannelsesledelse og –administration. Udbredelse af viden sker via IRS’ organisering med placering af forskningsmiljøer på de enkelte hospitaler og via rammen med delestillinger, hvor forskere bruger ny viden i det kliniske arbejde på hospitaler.

Ressourcebaseret strategi

For at realisere visionen om bæredygtige forskningsmiljøer fokuserer IRS som institut på den ressourcebaserede strategiudvikling, der drejer sig om en række strategiske faktorer:

 • Videndeling og samarbejde på tværs af projekter, enheder og hospitaler
 • Talent- og karriereudvikling
 • Rekruttering
 • Mangfoldighed og ligestilling
 • Kommunikation og formidling
 • Ekstern finansiering
 • Samarbejde mellem forskningsledelse, afdelingsledelse og institutledelse.

Forskningstemaer og impactveje

 • Klinisk forskning i somatik og psykiatri
 • Hele patientforløb fra forskellige fagperspektiver
 • Personcentreret behandling og pleje

Opbygning af bæredygtige forskningsmiljøer

 • Forskningsledelse
 • Karriereveje
 • Rekruttering
 • Ekstern finansiering
 • Implementering af forskning i klinisk praksis og i samfund i øvrigt
 • Tværfaglighed i forskningsprojekter

Videnskab

 • Udvikle og forfølge originale og innovative forskningsideer
 • Involvere patienter og pårørende i forskningsprojekter
 • Samarbejde på tværs af fagligheder og samskabe ideer

Uddannelse og undervisning

 • Uddanne præ- og postgraduate kandidater
 • Bidrage til forskeruddannelse

Formidling/synlighed

 • Publicere peer-reviewed artikler og bøger
 • Deltage i videnskabelige konferencer, møder, udvalg, netværk og samarbejder
 • Formidle til og involvere patienter og pårørende
 • Være synlige på sociale medier, nyhedsmedier og fagblade

Forskningsunderstøttelse og sparring

 • Understøtte forskere strategisk, administrativt, juridisk og økonomisk

 

Sidst opdateret: 20.10.2022