Skip to main content

Oliver Hendricks

Klinisk professor, koordinerende forskningsleder
IRS - Dansk Gigthospital, Forskningsenhed for Reumatologi (Sønderborg)

Telefon: +45 6541 4785
Email: ohendricks@health.sdu.dk
Webside: Dansk Gigthospital
Oliver Hendriks