Skip to main content

Ledelse og administration

Ledelse og administration

for IRS

IRS hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

IRS Ledergruppen består af institutleder Rikke Leth-Larsen og fast tilknyttede repræsentanter (koordinerende forskningsledere) fra hvert af de tilknyttede sygehus. 


IRS organisation - koordinerende forskningsledere


Fællessekretariatet


Fællessekretariatet ved IRS og KI  understøtter forskerne og de øvrige ansatte. Under Ledelse og Fællessekretariat kan du få et overblik over Fællessekretariat for IRS, herunder kontaktinformationer.

IRS Ledelseskommisorium

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Læs mere

Ledelse- og organisationsdiagrammer for kliniske institutter på SUND, SDU

Se nere