Skip to main content

"Det er meget fascinerende at se, hvordan man ved hjælp af forskning, kan finde ny viden, som gør en forskel for patienterne"

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er læge og er aktuelt ved at specialisere mig i neurologi (hjerne- og nervesygdomme). Derudover er jeg i gang med sidste år af mit ph.d.-studie, hvor jeg er i gang med at forske omkring sygdomsudvikling i Multipel Sklerose (MS). 

Hvor længe har du forsket?

Jeg har forsket i samme emne, siden jeg var medicinstuderende på Syddansk Universitet og lavede kandidatspeciale i 2013. 

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Jeg deltog i et arrangement på Syddansk Universitet som hed Forskerdating i 2012, hvor jeg mødte mine nuværende vejledere Egon Stenager og Henrik Boye Jensen. Ulrik Dalgas blev koblet på senere som vejleder.

De præsenterede deres forskning i neurologien, som lød meget spændende. Det var meget fascinerende at se, hvordan man ved hjælp af forskning kunne finde ny viden, som ville gøre en forskel for patienter. Jeg har siden 2013 været i samme forskningsgruppe.

Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

I hverdagen identificerer man sammenhænge og problemstillinger, som ikke altid er undersøgte. I mit tilfælde har jeg valgt at se på, hvorfor der er en gruppe af personer med MS, som ikke responderer på et medikament, som hedder Fampyra, der forbedrer nerveledningen i hjernen, rygmarven og nervesystemet i benene og derved forbedrer gangfunktionen. Det sammenligner jeg med de personer, som har rigtig god effekt af medicinen. Det vil give en bedre forståelse for sygdomsmekanismer i MS.   

Kan du kort beskrive hvad din forskning og ph.d. handler om?

Min forskning handler om generel sygdomsudvikling i MS, og hvorfor personer med MS reagerer anderledes på behandling med Fampyra.  Jeg undersøger deltagerne med MS ved at lave neurofysiologiske undersøgelser af hjernen og rygmarven (det centrale nervesystem) og i nervesystemet i benene (det perifere nervesystem), MR-skanninger af hjernen samt undersøgelser af arm-, benfunktion og kognitive evner.

Sygdomsudviklingen undersøges ved at se på, hvordan ovenstående undersøgelser udvikler sig på et år, hvor jeg også ser på, hvad adskiller den forskellige respons til behandling med Fampyra. 

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Udover selve forskningen holder jeg mig også igang ude i klinikken, hvor man har patientkontakt. Sammensmeltningen mellem min forskning og klinikken får det hele til at gå op i en højere enhed og holde motivationen højt.  Derudover holder min vejleder Egon Stenager månedlige møder i den Fokuserede Forskningsenhed for Neurologi på Sygehus Sønderjylland, hvor andre yngre forskere mødes med jævne mellemrum og deler deres erfaringer i et trygt miljø. Det samme gør sig gældende for Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universtet. Her samles ph.d.-studerende ligeledes med jævne mellemrum, hvor erfaringer, råd, feedback og inspiration udveksles. 

Hvordan er det at være ph.d.-studerende ved SUND

Det er rigtig givende at være en del af det innovative miljø på det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, hvor der altid er fleksibilitet og mulighed for selv at bidrage til hvilken retning forskningen bevæger sig. Derudover er der rigtig god kommunikation og mulighed for sparring på tværs af forskningsområder og specialer.  

Hvad vil du bruge din ph.d. til efterfølgende? (Job, forskning og andet)

Selve ph.d.-en danner en god grobund til fremtidige forskningsprojekter. Når jeg får svar på et forskningsspørgsmål, så dukker der mange flere nye spørgsmål op, som jeg i fremtiden gerne vil besvare med andre forskningsprojekter.

Jobmæssigt er ph.d.-en et rigtig godt supplement til arbejdet som læge, da et speciale som neurologi udvikler sig gennem forskningen, og man derved forstår sygdomme bedre og kan bidrage til fremtidige behandlinger. 

Selve erfaringen er rigtig god til at kunne inddrage og vejlede andre yngre forskningsinteresserede, som gerne vil igang med et ph.d.-projekt.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med seniorforskere eller mere erfarne forskere? 

Som yngre forsker er det vigtigt at kunne se tingene fra et “fugleperspektiv”. Derfor er det meget tryghedsskabende at være i et miljø, hvor interaktion på tværs af erfaringsniveauer stimuleres. 

Sepehr Mamoei
Sepehr Mamoei

Sepehr Mamoei er uddannet læge fra Syddansk Universitet. Nu er han ph.d.-studerende ved IRS Sygehus Sønderjylland, Fokuseret forskningsenhed i Neurologi. Her formår han at binde arbejdet i klinikken som læge og sin forskning sammen

Sepehr Mamoeis forsker-CV

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 13.11.2019