Skip to main content

"Bare tanken om, hvor mange mennesker ens forskning kan gavne, er jo det hele værd!"

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er læge - speciallæge i gynækologi og obstetrik.

Hvor længe har du forsket?

Siden jeg var færdig med medicinstudiet i 1996 på Syddansk Universitet. 

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske? 

Jeg skulle samle så mange ”point” som muligt for at kunne starte med en speciallægeuddannelse. Til at starte med, var jeg ikke så interesseret i et bestemt område; bare det var indenfor det gynækologiske speciale.

Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Det forskningsområde, som jeg har brugt mest tid på og som var hovedemnet i min ph.d., fik jeg inspiration til via de gode samtaler med mine vejledere. Det er et spændende forskningsområde, som har stor relevans aktuelt, og som vil have store samfundsmæssige konsekvenser og betydning. 

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Min forskning handler om en bakterie, som kaldes gruppe B streptokokker, (GBS). GBS er den mest almindelige årsag til alvorlig infektion hos nyfødte børn. Spædbørn med EOGBS har almindeligvis symptomer som åndedrætsbesvær, apnø eller andre tegn på sepsis. Symptomerne kommer inden for de første 24-48 timers levetid.

Man har haft en forebyggende strategi, som betyder, at mange kvinder udsættes for høje mængder af antibiotika under fødslen. Vi har fundet ud af, at kun en tredjedel af de kvinder, som bliver behandlet med antibiotika på grund af en risikofaktor, faktisk er GBS-negative. De udgør altså ingen fare for at smitte deres barn, fordi de ikke har bakterien.

Jeg har derfor undersøgt en ny teknologi, som på kort tid under fødslen kan give os et svar. På den måde bliver kun de kvinder, som er bærer af GBS behandlet. Dermed har vi nedsat antibiotikaforbruget med cirka 70 %! Overfører man det tal til landsplan, vil det svare til, at cirka 9.000 kvinder årligt kan spares for profylaktisk penicillinbehandling under fødslen.

Jeg forsker nu videre på dette område – både for at nedsætte antibiotikaforbruget endnu mere, men også for at udrydde denne sygdom.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Jeg brænder for forskning i det hele taget og for mit forskningsområde i særlig grad. Bare tanken om, hvor mange mennesker ens forskning kan gavne er jo det hele værd.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med mindre erfarne/nyere forskere – og hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Nye ideer og inspiration fra begge grupper. Man øger sin horisont og får bedre muligheder for netværk nu og i fremtiden. Det er simpelthen en måde at have fingeren pulsen.

Mohammed Khalil
Mohammed Khalil

Mohammed Khalil er uddannet læge. Forskning var en del af vejen til en speciallægeuddannelse, men Mohammed kom ret hurtigt til at brænde for forskningen, fordi han ser, hvor mange han hjælper

Mohammed Khalils forsker-cv

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 12.10.2020