Skip to main content

"De yngre forskere har ofte megen god energi og tit nye ideer"

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er læge - speciallæge i thoraxkirurgi og i karkirurgi

Hvor længe har du forsket?

Siden jeg var medicinstuderende engang midt i 1990érne.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

En af mine studiekammerater spurgte, om jeg ville være med i et forskningsprojekt så vi begge kunne tage et forskningsår, og hvor vi efterfølgende fortsatte med hver vores ph.d. Jeg blev meget optaget af det tekniske omkring at programmere en MR-scanner på en måde, så den kunne måle blodstrømningshastigheder gennem hjertet og så at beskrive strømningsmønstre og hvirvler. Der var en stor intellektuel udfordring i at løse opgaven, og jeg var fascineret af at være en del af et større internationalt forskningssamarbejde, hvor både læger, kemikere, kernefysikere og ingeniører bidrog med deres ekspertise. Hvis jeg skal være ærlig, fik det dog ikke den store kliniske betydning, men det var stort at være blandt de første i verden til at se en detalje i, hvordan den menneskelige fysiologi fungerede. 

Hvordan får du ideerne?

Som ung forsker er det ret normalt, at man går ind i en gruppe og arbejder videre med de ideer, der arbejdes med i gruppen. Senere har jeg forsket i kliniske problemstillinger, som jeg er stødt på i mit arbejde som læge. Når man ikke kan finde svaret i lærebøgerne er der en mulighed for et forskningsprojekt.

Kan du beskrive, hvad din forskning handler om?

Det er ofte ret lavpraktiske spørgsmål, som jeg møder som kirurg.

Som hjertekirurg kom jeg ud for, at vi ikke vidste, om det var bedre at lave bypassoperationer med hjerte- lunge-maskine eller "på bankende hjerte". Nogle kirurger mente det ene og andre mente det andet. På det tidspunkt havde ingen orket at lave en lodtrækningsundersøgelse mellem de to operationer. Det var oplagt at gøre det, men krævede mange års hårdt arbejde og opbygning af samarbejde i et stort netværk at gennemføre det.

Nu er jeg skiftet til karkirurgien og møder hele tiden spørgsmål i min hverdag, som kræver svar. Hvornår er en bypass-operation på benet bedre end en ballonudvidelse? Hvilket af de tre kar på underbenet skal man sy sin bypass til? Kan man få et fodsår til at hele hurtigere? Hvordan er langtidseffekten af de behandlinger, vi foretager? Kan man se på forhånd, hvilke patienter, der ikke vil have glæde af en bestemt behandling? Hvis en patient har en udposning på legemspulsåren, hvor stor er risikoen så for, at hans børn udvikler det samme? Alle den slags spørgsmål.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Diskussioner med fagfæller på afdelingen og på internationale konferencer, samarbejdet med de yngre forskere, patienternes spørgsmål og egen tvivl. Og så glæden ved at få publiceret et videnskabeligt fund og bidrage til den globale vidensopbygning.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med mindre erfarne/nyere forskere – og hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

De yngre forskere har ofte megen god energi og tit nye ideer.

De erfarne forskere har ofte en stor, specialiseret viden, et internationalt netværk og så den erfaring, der sommetider kan stoppe én, når man er på vej ud ad et blindspor.

Har du et godt råd til folk, som gerne vil i gang? Eller bare er nysgerrige på, hvad man kan forske i?

Et godt sted at starte er at følge med i den videnskabelige litteratur indenfor éns felt. Gøre det til en vane at læse et par videnskabelige artikler om ugen (det tager ikke så lang tid, når man først har fået lidt rutine). Og så tale med de ældre, forskningsaktive om, hvordan man i praksis får startet. Begynd i det små, som medarbejder på et projekt, som en anden er hovedansvarlig for og få en fornemmelse for, hvad arbejdet indebærer.

Kim Houlind
Kim Christian Houlind

Kim Christian Houlind er uddannet læge og er speciallæge i thoraxkirurgi og karkirurgi. Han var med i sit første forskningsprojekt allerede som medicinstuderende. Nu forsker han i de ting, han møder i hverdagen som karkirurgi for at sikre den bedste behandling til sine patienter

Kim Christian Houlinds forsker-CV

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 13.11.2019