Skip to main content

"Forskning er et fleksibelt, sjovt og berigende arbejdsområde"

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er uddannet sygeplejerske i december 1986, og har en lang klinisk baggrund fra forskellige sygehusafdelinger indtil 2005, hvor jeg fik stilling som kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig på det, der nu hedder Dansk Gigthospital, Sønderborg.

Hvor længe har du forsket?

Jeg forsvarede min ph.d-afhandling inden for reumatologi i juni 2011 på SDU og fortsatte som postdoc, lektor og siden juni 2018 som professor på Dansk Gigthospital.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Jeg har altid interesseret mig for at udvikle klinisk praksis med henblik på at skabe bedre vilkår og resultater for patienterne. Jeg arbejdede nogle år som kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig. Det var sjovt så længe, det handlede om udvikling, at etablere nye arbejdsgange, motivere personalet osv., men derefter kunne jeg ikke se mig selv i dette arbejde resten af min arbejdsperiode. Det talte jeg med min daværende leder om. Hun satte mig i kontakt med professor Kim Hørslev-Petersen, og efter en snak med ham om mulighederne for forskning, endte jeg med at blive ph.d.-studerende med ham som vejleder.

Hvordan fik du ideen, og hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Mit ph.d.-projekt var indlejret i et større forskningsprojekt, AMBRA, som forskningsleder, Kim Hørslev-Petersen var ved at planlægge i 2007. Det var et randomiseret studie, hvor vi afprøvede nye typer ambulant opfølgning i form af sygeplejekonsultationer eller behovsstyret ambulatorium for patienter med stabil leddegigt. Jeg mente, at det var værdifuldt at koble et kvalitativt studie på, for at undersøge patienternes perspektiver på de forskellige typer ambulant organisering.

Det startede altså med en projektidé, som jeg fik mulighed for at være med til at udvikle. Efter min ph.d. fik jeg mulighed fora t lave 2-års opfølgning på studiet.

Kan du beskrive, hvad din forskning handler om?

Jeg har fokus på rehabilitering, dvs. de tværfaglige non-farmakologiske tilbud til reumatologiske patienter, som slås med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af deres sygdom. Min forskning omhandler aktuelt udvikling og afprøvning af nye rehabiliteringstilbud som f.eks. arbejdsrettet rehabilitering og tidlig tværfaglig ambulant rehabilitering, patienternes øgede risiko for hjerte-kar-sygdom og f.eks. målsætningsprocessen i rehabilitering, og hvad patienterne får ud af rehabilitering under indlæggelse.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Jeg er af natur et nysgerrigt menneske, der let begejstres og engageres i nye idéer, så mit største problem er faktisk at begrænse mig.

Derudover er det fleksibiliteten i min ansættelse og friheden til selv at planlægge mine arbejdsdage: Der er ikke er to dage, der ligner hinanden. Jeg ser patienter, arbejder med undervisning og udviklingstiltag og bruger meget tid på at vejlede ph.d-studerende og kandidatstuderende og kommentere på udkast til protokoller, ansøgninger og artikler. Jeg søger penge hjem, udvikler nye projekter i samarbejde med klinikere, patientforskningspartnere og andre forskere og nationalt og internationalt– og endelig præsenterer jeg forskningsresultater nationalt og internationalt.

Hvad får du ud af at arbejde sammen med mindre erfarne/nyere forskere – og hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Det er sjovt at støtte ph.d-studerende og yngre forskere til at udvikle sig som forskere – hvis de har drivet og VIL. Ved at arbejde sammen med erfarne forskere lærer jeg selv en masse om forskning og vejledning og bliver inspireret til at læse nye teorier m.v.

Har du et godt råd til folk, som gerne vil i gang? Eller bare er nysgerrige på, hvad man kan forske i?

Tag kontakt til en seniorforsker, som du tror du vil kunne arbejde sammen med i flere år og forhør dig – måske har vedkommende en god idé, som I kan videreudvikle sammen. Du kan også finde relevante forskere, der kan vejlede i forhold til din egen idé. Det vigtige er at udvikle projektet i tæt samarbejde med et kompetent vejlederteam og med involvering af patientforskningspartnere.

Overvej om det er forskning du virkelig vil beskæftige dig med. Det kræver ikke mindst, at du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt, og at du er villig til at lægge mange timers arbejde. Til gengæld er det et fleksibelt, sjovt og berigende arbejdsområde.

Jette Primdahl
Jette Primdahl

Jette Primdahl er uddannet sygeplejerske og har en lang klinisk baggrund. Hun brænder for at udvikle klinisk praksis, og en opmærksom leder gav hende skubbet til at komme i gang med forskning. Jette Primdahl, er nu professor i reumatologisk rehabilitering på Dansk Gigthospital, Sønderborg og IRS

Jette Primdahls forsker-CV

Jeg har fokus på rehabilitering...

… det vil sige de tværfaglige non-farmakologiske tilbud til reumatologiske patienter, som slås med fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af deres sygdom. Selv om der hele tiden udvikles nye medicinske behandlingstilbud til patienter med inflammatoriske gigtsygdomme er der ca. 30 %, som enten ikke tåler eller ikke har tilstrækkelig effekt af den medicinske behandling. Cirka halvdelen af patienterne lever med generende træthed og smerter og mange har fysiske begrænsninger pga. smerter og stivhed i leddene. Dem skal vi udvikle og afprøve nye tilbud til

Sidst opdateret: 12.10.2020