Skip to main content

"Vi er nødt til at vide mere om, hvordan vi bedst sikrer, at patienterne kan plejes og behandles optimalt, uanset hvilken afdeling de er indlagt på"

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er oprindeligt uddannet intensivsygeplejerske og har arbejdet klinisk i 15 år, inden en Masteruddannelse i Voksenuddannelse førte til job med uddannelse af sygeplejestuderende og derfra til en projektlederstilling.

Hvor længde har du forsket?

For 10 år siden startede jeg derfor som doctorand ved Lunds Universitet, hvor jeg disputerede fra i april 2014.

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Via projektlederstillingen for cirka 12 år siden blev min nysgerrighed vendt imod forskning. Jeg vidste ikke meget om forskning på det tidspunkt, men jeg blev interesseret i at vide mere om, hvad den disciplin mon kunne byde på inden for mit eget fagområde og særligt inden for det emne, som min projektlederstilling handlede om, som berører kliniske patientsikkerheds problematikker, der skal løses via en tværfaglig indsats.

Med hjælp fra andre sygeplejersker, der er gået forskervejen fik jeg kontakt til et vejlederteam og til Lunds Universitet, og derudover fik jeg stor hjælp og opbakning fra mine ledere på Hvidovre Hospital.

Hvordan fik du ideen til din forskning?

I 2007 var jeg projektleder på implementering af et såkaldt Mobilt Akut Team (MAT) på Hvidovre Hospital. MAT er et patientsikkerheds redskab, som skal bistå sygeplejersker og læger med at vurdere og stabilisere akut kritisk syge – og ofte multisyge patienter. I 2007 var funktionen ny i Danmark, og der var primært fokus på, hvilke kompetencer teamet besad, og hvordan det skulle tilkaldes. Jeg undrede mig over, hvordan sygeplejerskers observationspraksis af patienterne på medicinske og kirurgiske sengeafsnit var organiseret, og hvordan den praksis påvirkede anvendelse af MAT og patientforløbet, fx hvilken betydning observationspraksis havde for, at sygeplejerskernes opmærksomhed blev rettet mod forværring i patientens tilstand. Jeg fik mulighed for at undersøge disse forhold grundigere under min ph.d.- uddannelse.

Hvad handler din forskning om?

Under forskningsprogrammet ”Overgang og Sammenhæng for patienter med multi – og/eller livstruende sygdomme” udfører jeg egen forskning, der omhandler patientsikkerhed for den indlagte, ofte multisyge patient i kritiske overgange og transition, fx fysisk overflytning fra intensiv afdeling til almen afdeling eller transition fra stabil tilstand til nyopstået kritisk forværring. 

Min aktuelle forskning handler om de udfordringer, der er med at sikre, at alle patienter, men særligt de multisyge patienter, kan have et trygt og sikkert indlæggelsesforløb på danske akut sygehuse, og hvordan alvorlig forværring, akut indlæggelse på intensiv afd. eller hjertestop/uventet død forebygges. Konkret undersøger jeg i mit igangværende projekt, hvordan og på hvilken måde, og i hvilken udstrækning funktionen, Mobilt Akut Team, har virket.   Projektets resultater kan bruges til at udvikle og forbedre funktionen Mobilt Akut Team, så den lever op til de behov, som komplekst multisyge patienter har under akut indlæggelse på danske sygehuse, så multisyge patienter får et sikkert indlæggelsesforløb, og uventet død forebygges.

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

En blanding af: Gode kollegaer, nye samarbejdsrelationer og tværfagligt samarbejde

Gitte Bunkenborg
Gitte Bunkenborg

Gitte Bunkenborg er uddannet intensivsygeplejerske og har arbejdet klinisk og senere med uddannelse af sygeplejerstuderende og som projektleder. Nu er hun postdoc og sygeplejefaglig forskningsleder. Hendes forskning sigter efter at sikre den bedste pleje og behandling af patienterne ved sektorovergange

Gitte Bunkenborgs Forsker-CV

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 09.03.2020