Skip to main content

"Det vigtigste ved forskning er patientperspektivet, så derfor er det vigtigt, at jeg kan se det kliniske impact, der kan afledes af forskningen."

Hvilken faglig baggrund har du?

Jeg er speciallæge/overlæge i ortopædisk kirurgi med subspeciale indenfor hoftekirurgien.

 

Hvor længe har du forsket?

Jeg har forsket siden 2007.

 

Hvordan og hvorfor kom du i gang med at forske?

Jeg kan gode lide at have flere forskellige arbejdsområder, så derfor kontaktede jeg afdelingens forskningsansvarlige overlæge, der fik mig i gang med et projekt, jeg kunne have ved siden af mit kliniske arbejde.

 

Hvordan fik du ideen?/Hvad fik dig til at vælge netop dét forskningsområde?

Afdelingens forskningsansvarlige overlæge præsenterede mig for flere mulige projekter indenfor hoftekirurgien. Dengang havde jeg ikke besluttet mig for at skulle være hoftekirurg, men emnet var spændende og overskueligt, og jeg blev meget inspireret af den forskningsansvarlige, der selv var hoftekirurg.

 

Kan du beskrive hvad din forskning handler om?

Min forskning er indenfor ortopædkirurgien, og det meste er om kunstige hofter. Mit ph.d.-projekt handlede om forskellige typer af slidflader på kunstige hofter, hvor fokus var slidfladernes betydning for holdbarheden af de kunstige hofter samt patienternes hoftefunktion og livskvalitet. Efterfølgende har undersøgelse af forskellige potentielle risikofaktorer som metabolisk syndrom og socioøkonomisk status været fokus for min forskning, ligesom identifikation af risikofaktorer for infektion efter operation med isættelse af kunstig hofte er i fokus.

 

Hvordan holder du gejsten/motivationen?

Jeg bliver meget motiveret af processen helt fra begyndelsen med den gode idé til udvikling af forskningsspørgmål og helt til slut med publikation af resultaterne. Men det allervigtigste er patientperspektivet, så derfor er det vigtigt for mig, at jeg kan se det kliniske impact, der kan afledes af forskningen. 

 

Hvad får du ud af at arbejde sammen med mindre erfarne/nyere forskere – og hvad får du ud af at arbejde sammen med meget erfarne forskere?

Forskning er en holdsport, hvor alle har noget at byde ind med. Synergien i et møde med yngre og mere erfarne forskere gør, at alle bliver bedre og skarpere, og jo ældre jeg selv bliver, jo mere går det op for mig, at ældre forskere også lærer hver gang. Derfor er samarbejde vigtigt. Forskningssamarbejde giver også et netværk, der kan være værdifuldt i for eksempel kliniske eller sociale sammenhænge. 
 
Claus Varnum
Claus Varnum

Claus er speciallæge/overlæge i ortopædisk kirurgi med subspeciale indenfor hoftekirurgien. Claus har siden 2007 forsket indenfor ortopædkirurgien med fokus på kunstige hofter og undersøgelse af forskellige potentielle risikofaktorer.

Claus Varnums forsker-cv

Sidst opdateret: 08.02.2021