Skip to main content

Fonde og finansiering

 

Fonde og finansiering

Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje - Deadline 8. december 2020

Region Sjælland og Region Syddanmarks fælles forskningspulje er nu i opslag


Ansøgningsfrist: 28. oktober 2020 - OBS deadline forlænget til 8. december
Til udmøntning i indeværende opslag: 3 mio. kr. 
 
Den fælles forskningspulje for Region Sjælland og Region Syddanmark støtter fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedrørende de specialiserede funktioner.
Puljen skal medvirke til kompetenceudvikling og kompetencedeling samt stimulere dannelsen af nye tværregionale forskningsnetværk - især for at styrke de specialiserede funktioner.
 
Du er velkommen til at kontakte Bo Borg Mikkelsen, hvis du har spørgsmål til formelle og tekniske forhold, men ikke faglige forhold.
 
Du finder det fulde opslag her 
 
 
Danske Regioner - Fælles regional pulje til forskning i forebyggelse - Deadline 3. januar 2021

Danske Regioners fælles pulje til forskning i forebyggelse

Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse uddeler 6,9 mio. kr. i foråret 2021. 

Med ”Den fællesregionale pulje til forskning i forebyggelse” vil regionerne løfte folkesundheden, så danskerne får flere sunde leveår.
Puljen skal bidrage med viden om, hvad der i praksis virker inden for forebyggelse, og hvad der er effektivt, så regioner og andre parter får bedre mulighed for at koordinere og prioritere indsatser, der fremmer folkesundheden.

Ansøgningsfrist: 3. januar 2021

Udmøntning: 6,9 millioner kr.

 

Du kan læse mere om Danske Regioners fælles pulje her

Hjerteforeningens støtte til forskning inden for 2 specifikke fokusområder - Deadline 5. januar 2021
Hjerteforeningen uddeler i 2021 støtte til stipendier og projekter  inden for to specifikke fokusområder med øremærkede midler.    
 • Forskning i psykiske følger af hjerte-kar-sygdom
 • Forskning i mindre patientgrupper med bestemte hjerte-kar-sygdomme

For at komme i betragtning til at søge støtte til forskning inden for et fokusområde, skal du sende en projektidé til Hjerteforeningen senest den 5. januar 2021 kl. 14.

Her kan du finde flere informationer om rammerne for og kravene til forskningsprojekter inden for de specifikke fokusområder i 2021.

 

Ansøgningsfrist: 5. januar 2021

OUH og Rigshospitalets forskningspulje - Deadline 14. januar 2021

Den fælles forskningspulje mellem OUH og Rigshospitalet

Den fælles forskningspulje er nu i opslag med ansøgningsfrist den 14. januar 2021.

I 2021 er det strategiske satsningsområde Nyretransplantationer i bredeste forstand 

Du kan sagtens indsende en ansøgning, som ikke hører til ovennævnte satsningsområde, blot din ansøgning falder inden for de øvrige krav til puljen.

Du kan læse meget mere om den fælles forskningspulje her
Overlæge Johan Boserup og Lise Boserups legat - Deadline 31. januar 2021

Til støtte for lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp inden for det klinisk – biokemiske område kan søges legatportioner på op til ca. kr. 300.000,00. Beløbene uddeles i én eller flere portioner ultimo april. 

Ansøgningsfrist: 31. januar 2021

Udmøntning: Op til 300.000 kr.

 

Hvad kan søges til:

Lægevidenskabelig forskning, udelukkende til laboranthjælp inden for det kliniske-biokemiske område. 
Størrelse: Legatoportioner på op til ca. kr. 300.000

Krav til ansøgningen: 

 • Fyldestgørende redegørelse for det projekt, hvortil der søges støtte
 • Oplysninger om ansøgerens videnskabelige kvalifikationer
 • Om projektstøtte er søgt andetsteds
 • Ansøgningen skal være på dansk
 
Ansøgningen med bilag skal indsendes  til legatet ved Bestyrelsesformand
Lotte Hebel Andersen, c/o Advokatfirmaet Svendsen,
Jernbanegade 24,
4690 Haslev
 
eller pr. mail til fondens sekretær Heidi Hansen

 

 

Hjerteforeningens støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme - Deadline 26. marts 2021

Hjerteforeningen uddeler i 2021 støtte til stipendier og projekter inden for den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme

Den frie forskning i hjerte-kar-sygdomme

Hjerteforeningen støtter forskning som understøtter en eller flere af dens 5 strategiske målsætninger:

 • Hjerteforeningen hjælper børn og unge med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
 • Hjerteforeningen hjælper højrisikogrupper med at passe på deres hjerter (forebyggelse af hjerte-kar-sygdom)
 • Hjerteforeningen kæmper for en akutindsats af høj kvalitet
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertebørn og deres pårørende
 • Hjerteforeningen kæmper for bedre livskvalitet for hjertepatienter og deres pårørende 

Læs mere under "Hvad støtter Hjerteforeningen?"

 

Børnehjertefonden - støtte til forskning i medfødte hjertesygdomme

Børnehjertefonden støtter forskning i medfødte hjertesygdomme.

Du kan finde flere informationer om Børnehjertefondens støtte her
 

Ansøgningsfrist: 26. marts 2021 kl.14.

 
Find al information om Hjerteforeningens og Børnehjertefondens forskningsstøtte her: 

Danmarks Grundforskningsfond - Deadline 1. juni 2021

Danmarks Grundforskningsfond.

Danmarks Grundforskningsfonds opslag om fondens 11. ansøgningsrunde for nye Centers of Excellence nu er offentliggjort.

Fonden inviterer alle områder af dansk forskning til at indsende interesse-tilkendegivelser til nye Centers of Excellence.

I kan læse om Centers of Excellence virkemidlet via fondens hjemmeside dg.dk hvor også opslag og guidelines er tilgængelige.

Horizon Europe - State of play

EU’s nye 7-årige rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der ved årsskiftet afløser det nuværende Horizon 2020 er ved at tage form, og forventes færdiggjort i løbet af efteråret, så det kan virke fra 2021.

Status for Horizon Europe

 SDU RIO har til jeres orientering udarbejdet et kort notat med status for Horizon Europe pr. 10. august 2020: 
Læs notatet her

Mere information på SharePoint

Følg med på SDU’s Horizon Europe informationssite på SharePoint, hvor vigtige dokumenter, information og nyheder i forbindelse med Horizon Europe løbende publiceres.  
Følg med her


Internationaliseringspuljen på OUH

Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 
Det Europæiske Forskningsråds (ERC) program for 2021

Her finder du de vejledende datoer for ansøgningsfrister til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i ERC arbejdsprogrammet for 2021.

Se arbejdsprogrammet her

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater