Skip to main content

Fonde og finansiering

 

Fonde og finansiering

SDCO’s ph.d.-pulje anden runde 2021 kan nu søges. Der kan søges ét års stipendium til maks. 584.000 kr.

Ansøgningsfrist:

26. august 2021. 

Yderligere information inkl. opslag mm. findes her

Der kan søges om støtte til følgende to formål:
 

 1. Grundvidenskabelig og klinisk forskning i leukæmi, fortrinsvis leukæmiformer hos børn. 
  Øvrige forskningsformål inden for kræftforskning vil komme i betragtning, hvis der efter fondsbestyrelsens skøn ikke fremkommer kvalificerede ansøgninger inden for grundvidenskabelig og klinisk forskning i leukæmi, fortrinsvis hos børn.

 2. Kræftforskning i øvrigt, fortrinsvis forskning i pancreascancer. 
  Øvrige forskningsformål inden for kræftforskning vil komme i betragtning, hvis der ikke fremkommer kvalificerede ansøgninger inden for forskning i pancreascancer.

 

Rammebeløbet til hver af de 2 legatformål er ca. 2.000.000 kr.

 

Den fælles forskningspulje mellem OUH og Rigshospitalet

Den fælles forskningspulje er nu i opslag med ansøgningsfrist den 22. september 2021.

I 2022 er der følgende strategiske indsatsområder:

 • Accelereret forløb/fast track – hvordan får vi et optimeret patientforløb?
 • Personlig medicin inden for både kirurgiske og medicinske specialer
 • Højt specialiseret pædiatrisk endokrinologi
 • Robotkirurgi
 
Du kan sagtens indsende en ansøgning, som ikke hører til ovennævnte satsningsområde, blot din ansøgning falder inden for de øvrige krav til puljen.

Du kan læse meget mere om den fælles forskningspulje her

Regionens forskningspuljer for efteråret 2021 er offentliggjort.

 Det drejer sig om følgende 3 forskningspuljer, som er i opslag til efteråret: 
 

 
Bemærk, at der er sket store revideringer til puljerne for både Ph.d.- og forskerkarrierepuljen, hvorfor ansøgningskravene er markant anderledes end tidligere.
 
Puljen for Sundhedstjenesteforskning er en ny pulje, som har fokus på temaerne: 

 • Tværsektorielle patientforløb
 • Sårbarhed og social ulighed i sundhed
 • Sundhedsteknologi
 

Ansøgningsfristen er den 28. september 2021 kl. 12.00 via Efond. 

 

COWIfonden grants donations to innovative research projects in all of COWI's fields of activity.

Projects should be innovative, of relevance to society, and be characterised by high professional standards, social responsibility and a long-term perspective that extends beyond the standard market/service development that is expected to take place in COWI. Applications for prequalification to prepare innovative research projects must be submitted by a COWI employee or an employee with a Danish university.

Who is eligible?

 • Employees in COWI Group companies
 • Research communities at Danish universities.

Projects eligible for donation must be developed and carried out in cooperation between COWI and universities in Denmark, Norway and Sweden. Projects that involve COWI departments and universities in more than one of the three Nordic regions will be prioritized.

Her kan du læse mere om COWIfonden og opslaget

EU’s nye 7-årige rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der ved årsskiftet afløser det nuværende Horizon 2020 er ved at tage form, og forventes færdiggjort i løbet af efteråret, så det kan virke fra 2021.

Status for Horizon Europe

 SDU RIO har til jeres orientering udarbejdet et kort notat med status for Horizon Europe pr. 10. august 2020: 
Læs notatet her

Mere information på SharePoint

Følg med på SDU’s Horizon Europe informationssite på SharePoint, hvor vigtige dokumenter, information og nyheder i forbindelse med Horizon Europe løbende publiceres.  
Følg med her


Region Syddanmark og OUH ønsker at øge forskningssamarbejdet med hospitaler og forskere i udlandet inden for de højt specialiserede funktioner. Derfor blev Internationaliseringspuljen oprettet i 2013 for at styrke forskningsindsatserne på OUH.

Der er hvert år 5 mio. kr. til rådighed i puljen, som har løbende ansøgningsfrist.

Internationaliseringspuljens opslag er blevet revideret, og i det nye opslag ses krav til ansøgere, hvad der kan søges til, og hvordan en ansøgning indsendes.

 

Ansøgningsfrist: Løbende

Udmøntning: 5 millioner kr. årligt

 

Se opslag, ansøgningsskemaer mm. på OUH’s hjemmeside her

 

Her finder du de vejledende datoer for ansøgningsfrister til Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i ERC arbejdsprogrammet for 2021.

Se arbejdsprogrammet her

Øvrige fonde og legater på SDU

Se SDUs side om fonde og legater

SUND Funding Academy

Workshops, webinarer og tutorials der har til formål at styrke ansøgninger om ekstern funding for forskerne på SUND og i Region Syddanmark.

Besøg SUND Funding Academy

Syddansk Forskerstøttes årshjul

Årshjullet giver et nemt og overskueligt overblik over støttemuligheder til forskning

Så årshjulet her

Ansvarlig for siden: Institut for Regional Sundhedsforskning - Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

Sidst opdateret: 11.03.2021