Skip to main content

LØFT

Formål:

Formålet med LØFT er at begynde en langsigtet strategisk fokuseret indsats for at øge forskningsgruppens forskningskvalitet. 

Målgruppe:

Forskningsgruppeledere med en klar ambition om at løfte gruppens resultater til næste niveau. LØFT er specielt målrettet erfarne forskningsledere med minimum 3 års erfaring.

Udbytte:

  • At få formuleret en ambition for gruppens langsigtede udvikling
  • At identificere og afgrænse mindst én bærende idé til et større fælles forskningsprojekt
  • At få modnet en bærende idé, hvor størstedelen af gruppens medlemmer kan bidrage
  • At påbegynde arbejdet med at skrive ansøgning, hvor gruppen bidrager
  • At få formuleret en 5-årsplan for at opnå gruppens ambition baseret på gruppens input
  • At få aftalt rammer og ledelsesrum med nødvendige overordnede ledere og samarbejdspartnere

Tilknyttede fagpersoner:

Carsten Salling, Chefkonsulent og PhD-studerende, SDU HR

Erfarne forskningsledere, der selv har gennemført et LØFT

Tidsforbrug:

Seks samlinger på ½ dag over ti måneder. 

Pris:   

Gratis - IRS betaler

Kontakt:

SDU HR: Carsten Salling

IRS sekretariatet: Lene Ververs

Yderligere information om kurset

I denne folder kan du finde information om LØFT. Her er blandt uddybet formål og ambitioner med forløbet. Her finder du også datoer og tider samt supplerende redskabskurser.

LØFT 2022-2023

Tilmelding

Tilmelding sker via kontakt til institutleder, da det forinden skal drøftes, om forløbet er relevant.

Kontakt institutleder

Sidst opdateret: 05.08.2022