Skip to main content

Lederaspirantprogram

Formål:

Formålet med forløbet er at bidrage til, at du bliver afklaret og motiveret for ledelsesopgaven på SDU. 

Målgruppe:

Målgruppen for lederaspirantprogrammet er både VIP og TAP medarbejdere, der ikke tidligere har haft et lederjob med personaleansvar.

Programmet er for medarbejdere, der

  • endnu ikke ved, om de vil være ledere, men overvejer det
  • er nysgerrige på at afklare, hvad det vil sige at være leder og at arbejde som leder
  • er klar til at påtage sig lederrollen, og som har fokus på kvalificering; måske med et lederjob inden for rækkevidde, f.eks. studieleder, administrativ leder, forskningsleder, faglig leder mv.

Udbytte:

Deltagernes udbytte vil både være afklaring, motivation og kvalificering:

  • Indsigt i hvad ledelse på et universitet indebærer
  • Få afdækket dine lederkompetencer med test og konsulentsamtale
  • Find din ledelsesstil og beslutningsstil
  • Blive afklaret med om ledelse er en karrierevej for dig
  • Netværk og en stor kontaktflade på tværs af SDU

Tilknyttede fagpersoner:

Organisationskonsulenter fra HR og erfarne VIP/TAP ledere

Tidsforbrug:

4 dage samt besvarelse af test  

Pris:

Gratis - IRS betaler

Kontakt:

SDU HR, organisationskonsulent, Martin Karstoft

Kontakt Martin Karstoft fra SDU HR for information og tilmelding

Kontakt Martin her

Sidst opdateret: 05.08.2022