Skip to main content

Arrangementer og kurser

Udviklingstilbud til forskningsledere

Kurser målrettet instituttets forskningsledere

I forlængelse af Institut for Regional Sundhedsforsknings forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen og skabe bæredygtige forskningsenheder har vi igangsat et samlet forløb af kurser til forskningslederne på IRS. 

I kurserne vil der bl.a. være fokus på etisk forskningspraksis, bæredygtighed, udvikling af personlig ledelsesstil samt styrkelse af forskningslederens værktøjer til at skabe forbedringer i forskningsprocesserne.

Forskningsledere fra andre institutter på SDU kan også deltage på nedenstående kurser.,

Formål:

Insight into the funding landscape and competencies in writing a competitive funding application.

Målgruppe:

Alle forskningsledere 

Udbytte:

Kurset udbydes af Ph.d.-Skolen og giver deltagerne:

 • Overview of the funding landscape and knowledge of how to identify viable funding sources, e.g. by using Research Professional
 • Insight into the structure of a research grant proposal and the purpose of its components
 • Insight into typical features of the successful application 
 • Framing the project for the specific funder and funding opportunity
 • Insight into how funders process grant proposals, and factors determining success or failure; the importance of evaluation criteria
 • Tools for developing, qualifying and pitching project ideas
 • Tools for writing an effective proposal CV - Costing a project and constructing a proposal budget
 • Insight through own experience into the mechanisms of grant proposal review and funding decisions 

Tilknyttede fagpersoner:

Helen Korsgaard, rådgiver ved Syddansk Forskerstøtte

Tidsforbrug: 

Pris:  3.759 kr.

Læs mere:

https://www.sdu.dk/en/delt/lightboxpages/sund/phdskolen/klin_fun_reas

Formål:

Formålet med forløbet er at bidrage til, at du bliver afklaret og motiveret for ledelsesopgaven på SDU. 

Målgruppe:

Målgruppen for lederaspirantprogrammet er både VIP og TAP medarbejdere, der ikke tidligere har haft et lederjob med personaleansvar.

Programmet er for medarbejdere, der:

 • endnu ikke ved, om de vil være ledere, men overvejer det
 • er nysgerrige på at afklare, hvad det vil sige at være leder og at arbejde som leder
 • er klar til at påtage sig lederrollen, og som har fokus på kvalificering; måske med et lederjob inden for rækkevidde, f.eks. studieleder, administrativ leder, forskningsleder, faglig leder mv.

Udbytte:

Deltagernes udbytte vil både være afklaring, motivation og kvalificering:

 • Indsigt i hvad ledelse på et universitet indebærer
 • Få afdækket dine lederkompetencer med test og konsulentsamtale
 • Find din ledelsesstil og beslutningsstil
 • Blive afklaret med om ledelse er en karrierevej for dig
 • Netværk og en stor kontaktflade på tværs af SDU

Tilknyttede fagpersoner:

Organisationskonsulenter fra HR og erfarne VIP/TAP ledere

Tidsforbrug:

4 dage samt besvarelse af test  

Pris:

Gratis - IRS betaler

Kontakt:

SDU HR, organisationskonsulent, Martin Karstoft

Læs mere og se efterårets kurser:

SDU's Leadership Aspirant Programme - Autumn 2023

Formål:

Formålet med LØFT er at begynde en langsigtet strategisk fokuseret indsats for at øge forskningsgruppens forskningskvalitet. 

Målgruppe:

Forskningsgruppeledere med en klar ambition om at løfte gruppens resultater til næste niveau. LØFT er specielt målrettet erfarne forskningsledere med 2-5 års erfaring som forskningsledere.

Udbytte:

 • At få formuleret en ambition for gruppens langsigtede udvikling
 • At få aftalt rammer og ledelsesrum med nødvendige overordnede ledere og samarbejdspartnere
 • At identificere og afgrænse mindst én bærende idé til et større fælles forskningsprojekt
 • At få modnet en bærende idé eller klynge af ideer til ét eller flere frosknignsprojekter, hvor størstedelen af gruppens medlemmer kan bidrage
 • At påbegynde arbejdet med at skrive ansøgning om midler, hvor flere medlemmer af gruppen bidrager
 • På baggrund af involvering af gruppens medlemmer formuleret en 5-årsplan for at opnå gruppens ambition; herunder karriereplaner og plan for opbygning af nye nødvendige kompetencer

Tilknyttede fagpersoner:

Carsten Salling, Chefkonsulent og PhD-studerende, SDU HR

Erfarne forskningsledere, der selv har gennemført et LØFT

Tidsforbrug:

Seks samlinger på ½ dag over ti måneder. 

Pris:   

Gratis - IRS betaler

Kontakt:

Obs: tilmelding sker via kontakt til institutleder, da det forinden skal drøftes om forløbet er relevant

SDU HR: Carsten Salling

IRS sekretariatet: Lene Ververs

Yderligere information:

Folder: LØFT 2022-2023

 

Formål:

To develop a reliable and well-reflected leadership style, that suits the specific research environment and the group’s ambitions for development.

Målgruppe:

The development program is for new research leaders, who have responsibility for other individual researchers’ professional development and their own research groups’ progression. The participants will often have 0-2 years of experience in research leadership.

Udbytte:

A solid practical basis to get started as a research leader:

 • Considered your role as a leader and clarified own span of leadership
 • Identified the strategic priorities and goals
 • Practiced different ways to get the research group to work together as a team towards a joint goal
 • Learned how to be a successful facilitator
 • Worked with your approach to prioritizing time and your leadership style

Tilknyttede fagpersoner:

Tage Koed Madsen, Senior research manager and professor, Department of Marketing Management

Carsten Salling, Senior consultant and PhD-student

Martin Karstoft, Organizational consultant 

Special Guests for each gathering: Senior research managers from SDU

Tidsforbrug:

70 hours over 10 months including, six gatherings from 9-16

Pris: 

Free - IRS pays

Kontakt:

Karna Kühnell Gautier, SDU HR, chefkonsulent - 65504647

Læs mere og se efterårets kurser:

New to research leadership 2023

Formål:

At give forskningsgruppen på IRS de rette kompetencer til forskningsgruppens problemstillinger

Målgruppe:

Forskningsgruppeledere på IRS

Udbytte:

Hjælp til forberedelse, facilitering af arbejdsmøder og seminarer samt opfølgning og håndtering af konkrete problemstillinger og temaer, som f.eks.

 • Karriereplaner og arbejdsmiljø for PhD og Post Doc
 • Rekruttering
 • Strategisk gruppeudvikling og samarbejde internt i gruppen 
 • Øget ekstern finansiering
 • Etablering af tværgående forskningssamarbejde
 • Samarbejde med afdelingsleder
 • Intern organisering og mødestruktur
 • Implementering af forskning i klinik mv.
 • Ledersparring
 • Forskningsstrategi

Tilknyttede fagpersoner:

Sammensætning af rejseholdet bestemmes ud fra konkrete problemstillinger og temaer, og vil typisk bestå af administrative specialister fra forskerstøtte, kommunikation, RIO og HR.

Tidsforbrug:

Tidsforbruget afhænger af problemstillinger og temaer.

Pris:

Gratis

Kontakt:

SDU HR: Carsten Salling

IRS sekretariatet: Malene Korsholm

Achieve the insight, knowledge, and tools to write competitive applications, and knowledge to integrate external funding into your career planning. You will also have the opportunity to network and exchange feedback with other participants.

Læs mere og find de næste kursusdatoer under Proces-og Projektledelse

Formål:

Kurset har fokus på at udvikle og understøtte forskningslederens personlige ledelsesstil.

Målgruppe:

Alle forskningsledere

Udbytte:

 • Kendskab til egen personlighedsprofil
 • Refleksion over konkret feedback 
 • Indsigt i egne stærke og svage sider som forskningsleder 
 • Overvejelser om nødvendige støttefunktioner og kompensation 
 • Øget viden om forskningsledelse 

Tilknyttede fagpersoner:

Berit Holm, Ledelseskonsulent fra Koncern HR, Ledelsesakademiet 

Henriette Kaae, Ledelseskonsulent fra Koncern HR, Ledelsesakademiet

Tidsforbrug:

Fem fælles dage, seks individuelle samtaler og to netværksmøder over ni måneder

Pris: 

50.000 kroner pr. deltager

Kontakt:

Koncern HR Ledelsesakademiet:

Berit Holm -  mobil 20 59 89 57

Henriette Kaae - mobil 29 20 14 69

 

Sidst opdateret: 19.10.2023