Skip to main content

Vi vil 

- fastholde og udvikle Institut for Idræt og Biomekanik som et institut, der skaber ny viden om humane bevægelser og bevægelsesapparatet i bredeste forstand.


Dette gør vi ved

- at forske, uddanne og vidensformidle på højt internationalt niveau inden for sammenhænge mellem fysisk aktivitet, bevægelse og sundhed, samt bevægeapparatets normale funktion og lidelser.


Vores styrke er 

- et tæt samarbejde mellem instituttets forskningsenheder og centre om konkrete tværgående videnskabelige problemstillinger i et kontinuum fra forebyggelse, rehabilitering og behandling af kroniske sygdomme over motion, fitness og sundhedsfremme til præstationsoptimering i forhold til eliteidræt.


Vi

- fokuserer på at skabe grundvidenskabelig erkendelse, der kan omsættes i interventionsforskning og implementering til gavn for folkesundheden og den enkelte borger, således udviklingen af evidensbaserede behandlingsformer, best practice samt kvalitetssikring inden for behandling, forebyggelse, fitness og sundhedsfremme samt undervisning.


- kombinerer humanistisk-samfundsvidenskabelig forskning i forholdet mellem bevægelse, kultur, sundhed og samfund med biomekanisk-medicinsk og epidemiologisk orienteret forskning.


Ni forskningsenheder udgør kernen i det videnskabelige arbejde ved instituttet. Instituttet råder desuden over otte centre og mange forskellige moderne laboratorie- og idrætsfaciliteter.


Institutleder Jens Troelsen

Instituttets forskning

Hent brochure om instituttets forskning

Læs mere

Sidst opdateret: 29.04.2022