Skip to main content
DA / EN

TRYG i naturen - rapporter og seminar

Resultaterne fra undersøgelsen Tryg i naturen publiceres i to rapporter: en samlet rapport og en mindre publikation med resultater og anbefalinger.

Undersøgelsen TRYG i naturen har til formål at afdække og diskutere sikkerhedsforholdene ved aktivt friluftsliv i det kystnære område i Danmark med udgangspunkt i fire forskningsspørgsmål.

  • Hvad er omfanget af og mønstrene ift. ulykker og nærved-ulykker i forbindelse med aktivt friluftsliv i de kystnære områder? 
  • Hvordan er sikkerhedskulturen ved jollefiskeri, havkajakroning og kitesurfing?
  • Hvilke erfaringer og resultater findes internationalt i forhold til sikkerhed ved aktivt friluftsliv i de kystnære områder?
  • Hvilke tiltag kan forbedre sikkerheden ved friluftsliv i Danmark i de kystnære områder?

Undersøgelsens ambition er at bidrage med forskningsmæssig viden om sikkerhed og risiko ved deltagelse i kystfriluftsliv med fokus på sikkerhedskulturen hos jollefiskere, havkajakroere og kitesurfere. På baggrund heraf er det intentionen at anbefale konkrete tiltag til optimering af sikkerheden for udøverne. Håbet er, at dette kan føre til øget deltagelse i aktivt friluftsliv, hvilket på sigt kan resultere i en sundhedsmæssig effekt.

Undersøgelsen er støttet af TRYG-Fonden og forankret på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet (SDU) i forskningsenheden Bevægelse, Idræt og Samfund.

RAPPORTER
Undersøgelsens resultater publiceres i to rapporter: en samlet rapport og en mindre publikation med resultater og anbefalinger.
De to rapporter kan downloades her: 
Samlet rapport (pdf)     Resultater og anbefalinger (pdf)

SEMINAR
Torsdag d. 24. januar afholdes et seminar hvor projektets resultater og anbefalinger præsenteres og diskuteres.

PROGRAM:
- Velkomst og baggrund for projektet (Søren Andkjær)
- Opsummering af rapportens resultater og anbefalinger (Jan Arvidsen og Søren Andkjær)
- Sikkerhed til søs - perspektiver fra Søsportens Sikkerhedsråd og Søfartsstyrelsen (Sten Emborg)
- Tematisk diskussion af resultater og anbefalinger
- Det videre arbejde – udvikling og perspektiver
- Kort evaluering af arbejdet i følgegruppen

Seminaret afholdes torsdag d. 24. januar 2013 kl. 10 – 14 i O 77
Deltagelse i seminaret er gratis
Tilmelding senest mandag d. 14. januar 2013 - send mail til cwilhelmsen@health.sdu.dk  

Information om projektet, rapporter og seminar: sandkjaer@health.sdu.dk  

Redaktionen afsluttet: 20.12.2012