Skip to main content
DA / EN

Topforsker styrker IOB’s internationale profil i kvalitative forskningsmetoder

Dan Zahavi bliver adjungeret professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, tilknyttet forskningsenheden for Movement, Culture and Society.

Forskningsenheden Movement Culture and Society (MoCS) har på baggrund af flere års samarbejde skabt en enestående mulighed for at tilknytte professor Dan Zahavi til forskningsenheden.

Ansættelsen sker med henblik på at understøtte enhedens forskningsstrategiske målsætninger, enhedens udvikling af internationale ph.d.-kurser og et igangværende arbejde med udvikling af en specialisering på kandidatniveau inden for fænomenologi og kvalitative metoder.

Dan Zahavi tilknyttes instituttet og forskningsenheden som adjungeret professor for en femårig periode.

Internationalt førende indenfor sit felt

Dan Zahavi er filosof og professor ved Københavns Universitet (KU) og ved Oxford University samt stifter og leder af Center for Subjektivitetsforskning (CFS). Han er født og opvokset i Danmark, men har et CV, der placerer ham centralt internationalt.

Zahavi har været involveret i mere end 25 fagbøger, står bag over 175 forskningsartikler, adskillige priser og fondsbevillinger (senest Semper Ardens fra Carlsbergfondet) og hans forskning er oversat til 30 sprog. Desuden har han været en særdeles efterspurgt oplægsholder og underviser med mere end 350 talks udenfor Danmarks grænser. 

- Kort sagt er Dan Zahavi en af de internationalt førende forskere indenfor fænomenologi. Det seneste årti har han derudover haft en markant forskningsmetodologisk impact, når det gælder appliceringen af fænomenologi i forhold til sundhedsfaglige problematikker, siger forskningsleder ved MoCS Susanne Ravn.

- Tilknytningen af Zahavi som adjungeret professor vil have uvurderlig betydning for, at forskningsenheden MoCS kan forfølge og indfri de forskningsmæssige mål, vi har sat os – herunder at blive internationalt førende i forhold til at integrere fænomenologi og kvalitative forskningsmetodologier.

Stærkt uddannelsesmæssigt perspektiv

Forskningsenheden MoCS har et internationalt udsyn og et stærkt internationalt netværk. Dette kommer blandt andet til udtryk gennem involveringen af flere af enhedens forskere, der har spillet centrale roller i internationale workshops.

Der arbejdes i øjeblikket specifikt på at udvikle ph.d.-kurset Qualitative Research Methodologies and Phenomenology (3 dages kursus afholdt årligt siden 2011) til en ’summer school’ med et forventeligt stort internationalt potentiale. Enhedens samarbejde med Dan Zahavi og Center For Subjektivitetsforskning er centralt i denne sammenhæng.

I forbindelse med en igangværende omlægning af kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed har forskningsenheden MoCS ansvaret for at udarbejde, og forventeligt varetage, en specialiseret linje, hvor fænomenologiske forståelser af krop og bevægelse spiller en markant rolle. I det fortsatte arbejde med at udvikle såvel som undervise på linjen er Dan Zahavi aktuelt den stærkeste internationale profil.


Foto: Keiko Ikeuchi

Redaktionen afsluttet: 27.10.2020