Skip to main content

Syddansk Universitet vil uddanne fremtidens elitetrænere

SDU skaber ny skræddersyet studielinje - ’Talentudvikling og elitetræning’ - der retter sig mod det danske eliteidrætsmiljø.

Går du med en drøm om at blive professionel træner? Så læs videre her…

Den nye linje på SDU’s bacheloruddannelse i Idræt og sundhed hedder ’Talentudvikling og elitetræning’, og den er noget for dig!

Uddannelseslinjen sætter fokus på den professionelle træner i dansk eliteidræt.

Linjen er en af tre muligheder for specialisering på bacheloruddannelsen, og den kvalificerer de studerende til at virke som professionelle trænere i dansk eliteidræt.

Forskningsbaseret viden om elitetræning

Med den nye linje vil Syddansk Universitet bygge bro mellem forskning og praksis i eliteidræt.

Uddannelseslinjen er skabt i en dialog mellem universitetet og ledere og praktikere i idrættens specialforbund.

- Vi kobler den nyeste forskning indenfor idrætsområdet med elitesportens behov for at sikre, at der i fremtiden uddannes folk med et solidt vidensfundament til elitetrænerrollen, fortæller studieleder Annemari Munk Svendsen fra Syddansk Universitets Institut for Idræt og Biomekanik.

Jobmuligheder i en lang række funktioner indenfor elitesport

- De studerende bliver særligt skarpe til at udvikle trænerområdet og til at bidrage til at opbygge bæredygtige talent- og elitemiljøer. De vil derfor være kvalificerede til at fungere som såvel trænere som facilitatorer og koordinatorer indenfor elitetræning og talentudvikling, siger hun.

De studerende bliver kvalificerede til at arbejde med:

 • Talentudvikling og træning på eliteniveau
 • Præstationsdata og teknisk/taktisk aktivitetsanalyse indenfor elitetræning
 • Mental sundhed og fysisk belastning og restitution i præstationsmiljøer
 • Skadesforebyggelse og ernæring i talent- og elitemiljøer

Uddannelseslinjen giver mulighed for forskellige typer af jobs indenfor dansk eliteidræt og talentudvikling:

 • Træner i sportsklubber; primært indenfor talent- og eliteområdet
 • Koordinator i forbund/specialforbund indenfor talent- og eliteområdet
 • Underviser eller koordinator på efterskoler og højskoler med talentudviklingsfokus
 • Koordinator og talentudvikler i talentakademier 

Uddannelsens opbygning og indhold

På uddannelsen følger man som studerende strukturen på bacheloruddannelsen i Idræt og sundhed, men specialiserer sig allerede fra første år i elitetrænerrollen.

Uddannelsens specialiseringsfag er:

 • Talent- og elitemiljøer og mental sundhed
 • Kost og træning
 • Idrætsskader
 • Bæredygtige specialiseringsveje
 • Målrettet træning i teori og praksis
 • Træningsparadigmer og præstationsanalyse i elitesport

Fagene sættes løbende ind i en praksissammenhæng, og de studerende får mulighed for at arbejde med forskellige cases fra deres hverdag. Derudover følger de studerende en række obligatoriske fag på bacheloruddannelsen, f.eks. om teamudvikling i sport, om aktivitetsudvikling, om grundlæggende muskelfysiologi, træningsfysiologi, anatomi, videnskabsteori og metoder

Uddannelseslinjen indeholder også en introduktion til en vifte af idrætslige praksisser, der giver et godt fundament for at forstå og forholde sig til idrætten som helhed. Og hvis man fortsætter på tredje studieår, kan man vælge at tage et praktikophold som en del af uddannelsen.

Læs mere om uddannelsen og se ansøgningsfristerne

Du kan læse mere om uddannelsen her.

Du kan ansøge om optagelse på bacheloruddannelsen Idræt og sundhed her.

Der er ansøgningsfrist 15. marts kl. 12:00 i kvote 2  og 5. juli kl. 12:00 i kvote 1. Studiestart i september 2023. 

Redaktionen afsluttet: 24.02.2023