Skip to main content
DA / EN

Stor international opmærksomhed omkring dansk knoglesundhed

Det er en rigtig god investering at lægge intens motion i børns skoleskema, hvis man gerne vil give dem stærkere knogler og på den måde forebygge knogleskørhed senere i livet. Dette er et af forskningsresultaterne fra skolesportsprojektet FIT FIRST, der nu når verden rundt.

FIT FIRST studiet er udført af forskere fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet, der undersøgte sundhedseffekter af intens skolemotion for 8-10-årige børn på tre skoler i Frederikssund og København.

Projektets seneste forskningsresultat kan nu studeres i aviser og tidsskrifter i så forskellige lande som Indien, Grønland, Italien, USA, Rusland, Frankrig, Sydafrika og Indonesien.

Under overskrifter som ”Great ways to put bone in the bank” og ”It’s a goal! Ball games can boost bone health in school children” fortæller medier som Hindustan Times, Deccan Chronicle, La Repubblica og TopSanté om det danske forskningsprojekt.

På forsiden af British Journal of Medicine in Sports

Forskningsresultaterne er netop udgivet i den trykte udgave af det anerkendte tidsskrift British Journal of Sports Medicine, der også har udsendt adskillige tweets og facebook opslag om studiet. 

Professor og forskningsleder Peter Krustrup fra Institut for Idræt og Biomekanik er glad for den interesse, som de udenlandske medier viser for FIT FIRST projektet.

- Med FIT FIRST har vi endnu et evidensbaseret motionskoncept, som mange børn kan få glæde af. Som forskere kan vi være med til at udbrede virkningsfulde motionskoncepter i Danmark og udlandet og derfor er vi glade for den store interesse, der er for konceptet både nationalt og internationalt, siger Peter Krustrup.

Første skridt på vejen mod at forebygge knogleskørhed

Resultaterne omkring motions virkning på udviklingen af stærkere knogler er behandlet i den seneste i en række på syv forskningsartikler udgivet på baggrund af projektets forskning.

- Vores undersøgelser viser, at intens motion i skolen i 3 x 40 min om ugen virker effektivt til at forbedre børns knoglestyrke, og dermed kan træningen bruges som det første skridt mod forebyggelse af osteoporose (knogleskørhed), fortæller studieadjunkt på Institut for Idræt og Biomekanik på SDU Malte Nejst Larsen, der har været ansvarlig for de fleste af studiets målinger.

- Forskningsprojektet har tidligere dokumenteret, at den intense træning er effektiv til at give øget muskelstyrke og hjerte-kredsløbs sundhed, og viser også, at populære boldspil som fodbold, basketballog floorball fastholder bønenes motivation til fysisk aktivitet gennem et helt skoleår, siger han.

I studiet sammenlignes børns motivation for motion i løb og cirkeltræning (styrketræning) og boldspil. Og hvor motivationen over tid var faldende for løb og cirkeltræning, så blev den fastholdt i boldspil.

Et af flere nyskabende motionskoncepter

Udviklingen af FIT FIRST konceptet ligger i forlængelse af andre motionskoncepter for skolebørn og utrænede voksne. Tidligere har Peter Krustrup og hans forskergruppe været med til at udvikle og evidensbasere ’FIFA 11 For Health i Europa’, som er nyskabende sundhedsundervisning på fodboldbanen og Fodbold Fitness, som er udviklet og udbredt i samarbejde med DBU.

FIT FIRST projektet er gennemført i samarbejde med Københavns Universitet, Gentofte Hospital og Frederikssund kommune – og er støttet økonomisk af Nordea-fonden, Aase og Ejnar Danielsen Fonden, Augustinus Fonden, FIFA’s forskningsenhed F-MARC, DBU, Team Danmark, Danmarks Idrætsforbund og Kulturministeriet.

FAKTA

FIT FIRST står for Frequent Intense Training – Football, Interval Running and Strength Training.

Konceptet beskriver hyppig intens træning med boldspil, intervalløb og cirkeltræning og er udviklet ud fra den nyeste forskning om betydningen af intensitet for effekter på hjerte- og knoglesundhed.

Studiet viste at:

  • Knogletætheden for benene og kroppen som helhed steg henholdsvis 44% og 46% mere for boldspilsgruppen end for kontrolgruppen, mens knogletætheden hos cirkeltræningsgruppen steg henholdsvis 39% og 17% mere end hos kontrolgruppen. Stigningen i knogletæthed for benene var signifikant større i boldspilsgruppen i forhold til cirkeltræningsgruppen.
  • Knogletætheden i benene steg således 7,0% i boldspilsgruppen, 5,6% i cirkeltræningsgruppen og 4,0% i kontrolgruppen, mens knogletætheden i kroppen som helhed steg 3,0%, 2,9% og 2,1% i de tre grupper.
  • Muskelstyrke målt ved stående længdespring steg 10% for både boldspils- og cirkeltræningsgruppen, mens der ikke var ændringer hos kontrolgruppen.
  • Balancen blev forbedret 13% i boldspilsgruppen og 19% i cirkeltræningsgruppen, mens der ikke var ændringer hos kontrolgruppen.

Senere på året udkommer de sidste resultater af undersøgelsen, som omhandler hjertesundhed gennem specifikke målinger på hjertes størrelse og funktion.

Se den videnskabelige artikel fra studiet her.

Mød forskeren

Peter Krustrup, professor og forskningsleder, Enheden for Sport og Sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik

Kontakt

Mød forskeren

Malte Nejst Larsen, studieadjunkt, Enheden for Sport og Sundhed, Institut for Idræt og Biomekanik

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 19.02.2018