Skip to main content
DA / EN

Seminar d. 28. januar 2014: SPACE - rum til fysisk aktivitet

Den sunde skole? Hør, hvad forskningen siger.

Skolen danner ramme for børn og unges liv i gennem mange år og er den instans, som ved siden af forældrene udgør den mest kontinuerlige relation i forhold til børnene. Skolen er derfor en særdeles vigtig arena for sundhedsindsatser, der kan bidrage til at gøre børn sunde og øge trivsel og indlæring.

På seminaret præsenteres der resultater fra Space-projektet. Forskningsprojektet har til formål at udvikle, dokumentere og evaluere en helhedsorienteret indsats i lokaldistrikter i bestræbelserne på at fremme moderat fysisk aktivitet i hverdagen blandt børn og unge. Undersøgelsens resultater kan bruges som grundlag for udviklingen af en mere forebyggende og sundhedsfremmende fysisk planlægning.

 

Download rapporten "SPACE - rum til fysisk aktivitet"

Redaktionen afsluttet: 08.01.2013