Skip to main content

Skoleelever lærer om sundhed gennem fodbold – både pigerne og drengene synes, det er sjovt!

Viden om sundhed er en vigtig hjørnesten i børns udvikling af fysisk og psyko-social sundhed. Et nyt studie fra Institut for Idræt og Biomekanik viser, at sundhedsviden indenfor kost, motion, hygiejne og trivsel kan øges efter et forløb med fodboldøvelser som en del af undervisningen.

Omkring 25.000 elever på 4-6. klassetrin i 86 af landets kommuner har siden 2016 deltaget i projektet ”11 for Health i Danmark”, som er et 11 ugers motions- og sundhedsundervisningsforløb, der tilbydes alle landets skoler i samarbejde mellem SDU og Dansk Boldspil-Union.

Mere end 3.000 af disse elever har svaret på spørgeskemaer før og efter forløbet for at få afdækket deres viden om sundhed og for at få indsigt i deres oplevelse af det 11 uger lange forløb.

 

Børnene havde fremgang på 10 procentpoint i sundhedsviden

Hovedartiklen fra denne undersøgelse er nu udgivet i British Journal of Sports Medicine, som er det førende idrætsvidenskabelige tidsskrift, og den bekræfter, at forløbet opfylder dets hovedformål:

- De deltagende børn øger deres viden om sundhed indenfor områderne kost, motion, hygiejne og trivsel i højere grad end kontrolgruppen, som fulgte den oprindeligt planlagte undervisning i de 11 uger mellem spørgeskemaerne. Der var en forskel mellem grupperne på mere end 7 %-point for både drenge og piger, og mere end 10 procentpoint i forskel indenfor flere væsentlige sundhedsområder, siger postdoc. Malte Nejst Larsen, som er førsteforfatter til artiklen.

- Ideen om, at børn lærer bedst, hvis de kan koble læringen til relevante aktiviteter, er ikke ny. Men det er sjældent, at der gennemføres så store studier ude i den virkelige verdens skoler - med så entydige resultater, fortæller han.

 

Fysisk aktivitet i en Corona-tid

- 11 for Health konceptet er udviklet længe inden corona-epidemien, men har vist sig effektiv i forhold til alle de aktuelle udfordringer omkring sundhed, fitness, motion, trivsel og viden om hygiejne.

De seneste resultater viser med al tydelighed, at man kan kombinere sundhedslæring med motion, der er sjov, motiverende og inkluderende for alle børnene - også de, der har meget lidt idrætserfaring. Et godt eksempel er, at børnene fordoblede deres viden om håndhygiejne gennem forløbet.

Dette fortæller forskningslederen bag projektet, Peter Krustrup, professor ved Institut for Idræt og Biomekanik, som understreger, at der har været rekordstor deltagelse i efteråret 2020.

Derfor er forskerne også glade for, at Nordea-fonden, som har støttet projektet siden 2018, har forlænget støtten frem til sommeren 2021. Projektgruppen søger pt finansiering til en ambitiøs udvidelse af konceptet og en forskningsmæssig afprøvning af konceptets langtidseffekter.

 

Både drenge og piger synes om projektet

Artiklen indeholder også data, som afdækker børnenes syn på forløbet, og de viser ganske opløftende, at pigerne synes lige så godt om forløbet som drenge (4 på en 1-5-points skala) på trods af, at pigerne som udgangspunkt har betydeligt mindre fodbolderfaring end drengene.

Bent Clausen, næstformand i DBU med fokus på breddefodbold siger:

- Det er glædeligt, at ’11 for Health’ kan favne bredt og vække interessen for fodbold hos alle børn, både drenge og piger, nybegyndere og erfarne spillere. Det er jo dét, som fodbolden virkelig kan - inkludere alle, uanset baggrund. Og med skoleforløbet er det helt oplagt og en vigtig håndsrækning til foreningerne at få nye spillere ud og blive en del af de værdifulde fællesskaber i fodboldklubberne.

 

Om studiet

  • I studiet har forskere fra SDU undersøgt 3.117 deltagere i projektet 11 for Health i Danmark.
  • I undersøgelsen deltog drenge og piger i 5. klasse.
  • Deltagerne udfyldte et spørgeskema ved studiets begyndelse og igen efter 11 uger.

Resultaterne viser, at:

  • "11 for Health i Danmark" forbedrer sundhedsviden for 10-13-årige danske børn med op til ca. 10 procentpoint.
  • Læringen ved "11 for Health i Danmark" er lige effektiv for piger og drenge, og piger opnår de bedste effekter på trivsel.
  • Piger og drenge vurderer programmet lige højt.
  • "11 for Health i Danmark"- programmet kan spille en vigtig rolle for forebyggelse af sygdomme.

Hvad er perspektiverne i 11 for Health?

  • Politikere, skoleledere, lærere og pædagoger kan bruge denne viden og "11 for Health i Danmark"-programmet, når de gennemfører sundhedsundervisning i mellemskolerne.
  • Programmet har potentiale til at motivere og engagere flere 10-13-årige børn, især piger, i sportsklubber efter at have haft en positiv oplevelse af fodbold og fysisk aktivitet.
  • Det opskalerede program er skræddersyet til brug i vestlige lande for at fremme en kombination af sundhedsuddannelse og motiverende fysisk aktivitet, med bredspektret forbedringer i sundhedsviden, velvære, kognitiv funktion og fysiologisk sundhedsprofil.

I forbindelse med offentliggørelse af 11 for Health hovedartiklen i tidsskriftet BJSM skriver redaktøren i en leder, at den danske udgave af konceptet med stor fordel kan udbredes til hele den vestlige verden.

Hent den videnskabelige hos British Journal of Sports Medicine.

"11 for Health i Danmark" projektet er støttet økonomisk af Nordea-fonden.

Foto: Robert Wengler


Kontakt

Malte Nejst Larsen, ph.d., postdoc.
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Mobil: 40 30 46 89
E-mail: mnlarsen@health.sdu.dk

Peter Krustrup, professor
Institut for Idræt og Biomekanik
Syddansk Universitet
Mobil: 21 16 15 30
E-mail: pkrustrup@health.sdu.dk

Redaktionen afsluttet: 29.01.2021