Skip to main content
DA / EN

Seminar om ’Rigtige Mænd’ Sjakket

Hvordan får vi flere danske mænd til at gøre som DR 1’s ’Rigtige Mænd’, at stræbe efter at leve det gode liv med sunde fællesskaber? Det blev diskuteret på et seminar afholdt på SDU arrangeret af lektor Lars Elbæk fra Institut fra Idræt og Biomekanik i samarbejde med Dansk Firma Idrætsforbund og MakeitBee -produktionsselskabet bag tv-serien.

Efter gennemførelse af den seneste sæson af DR 1’s populære tv-serie ’Rigtige mænd’, og brug af den nyudviklede ’Sjakket’ community-hjemmeside, var det forleden blevet tid til at afholde et udviklingsseminar om projektet. Institut for Idræt og Biomekanik er inddraget i ’Rigtige Mænd’ projektet for at medvirke til at evaluere, hvilke dele af projektet, der har det største potentiale for at skabe en ændret og sundere livsstil blandt danske mænd, med særlig fokus på håndværkere.

Det overordnede sigte med seminaret var at medvirke til at aktivere mænd til ”Det gode liv” med sunde fællesskaber, og de tre primære fokusområder var:
1. At få dybere indsigt i viden fra gennemførte aktiviteter og evalueringer.
2. 
At komme med ideer og retninger til eventuelle yderligere evalueringer
3. 
At skabe ideer til hvordan 'Rigtige Mænd'-konceptet kan føres videre i et bæredygtigt projekt – eventuelt med en udvidelse af målgruppen

Lars Elbæk fortæller om konklusionerne fra seminaret:
- ”Rigtige Mænd” projektet står stærkt som ’public service’, der søger at fremme den offentlige debat omkring mænds sundhed. Projektet leverer også god inspiration til mænds individuelle sundhed. Men formidlingen af fysisk aktivitet kunne godt gøres mere enkel, så den fremstår med klarere budskaber om træning og motion; med samme klarhed som vi kender fra kostrådene i Rigtige Mænd projektet.

På billedet kan ses en gruppe af seminardeltagere i gang med evaluering af Rigtige Mænd Sjakket. Det blev blandt andet konkluderet, at lokal forankring af projektet er afgørende, samt formidling af værdien i at deltagerne i Rigtige Mænd aktivt inviterer andre mænd med ind i fællesskabet.

Lokal forankring og støtte til ildsjælene
Deltagerne i seminaret var enige om, at

  • Projektet kan styrkes i forhold til at støtte og fremme dannelse og vedligeholdelse af bæredygtige mandefællesskaber for motion og sund levevis. Specielt bør der satses mere på lokal forankring og støtte til lokale ildsjæle i både kommuner, virksomheder og foreninger. Fremme af det lokale og ’håndholdte’ var et vigtigt budskab. 
  • Organisatorisk bør der i ”Rigtige Mænd” projektet arbejdes mere fleksibelt for bedre at kunne tilpasse til lokale forhold. Der bør arbejdes på at støtte nærhedsprincippet i projektet, ved at igangsætte aktiviteter, der hvor mænd mødes fysisk og med støtte fra gode rollemodeller. Det bør være disse aktiviteter, projektets forskellige kommunikationsplatforme skal støtte op om. 
  • Det vil være optimalt at samle kommunikationen fra de forskellige aktører i én fælles platform med større enkelthed og brugervenlighed. Der skal kommunikeres enkelt og i øjenhøjde og samtidig gøres mere enkelt og intuitivt at give feedback på træning.

Endelig pegede seminaret på, at det vil være værdifuldt med yderligere evaluering af, hvordan små lokale mandefællesskaber initieres, og af de organisatoriske styrker, svagheder og fremtidige muligheder ved disse. En sådan evaluering vil kunne bidrage med ekstra viden af værdi for at ”Aktivere mænd og ”Rigtige Mænd” til det gode liv med sunde fællesskaber”.

Du kan se drejebogen for seminaret her.
Nedenfor finder du udvalgte præsentationer fra seminaret samt den samlede dokumentation fra seminaret: 
- Sammenfatning af seminaret
- "Sundhed for mænd"

"Rigtige Mænd" på Facebook
Teamopgaver
"Mænds sundhed og fællesskaber"
Platformen, status og brugernes behov 
"Rigtige Mænd - Set fra et kommunalt perspektiv"
- Spørgsmål til Rigtige Mænd
"Mit gode liv - Et partnerskab med fokus på kortuddannede mænds sundhed og trivsel"

’Rigtige Mænd’ projektet er støttet af Nordea-fonden

Redaktionen afsluttet: 01.03.2018